Loading...

Aktualności

Święto Konstytucji 3 maja

W dniu 24 kwietnia br. w auli PLO Nr V w Opolu odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji nauczyciele historii przygotowali sesje popularnonaukową oraz widowisko historyczne. Całość wzbogacała wystawa okolicznościowa stworzona przez bibliotekarzy PLO Nr V oraz PBP w Opolu.


Wśród zaproszonych gości byli:
p. B. Ogonowski – kierownik Referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej,
p. D. Joniak z Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO,
p. R. Rippel – wicedyrektor d.s. bibliotecznych RZPWE w Opolu,
przedstawiciel p. Z. Dzwonnika Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole – sponsora nagród,
uczniowie I LO, III LO, VI LO, IX LO oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz ich opiekunowie.
Całość uświetniły wykłady prof. T. Ciesielskiego i dr. M. Białokura.


Uroczystość rozpoczęła się widowiskiem historycznym “Radzili, radzili, aż uchwalili.”, w którym wystąpili uczniowie klasy 1F PLO Nr V w Opolu, którzy przebrali się w stroje szlacheckie z Epoki Stanisławowskiej, użyczone przez Opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego. Przygotowane sceny były inscenizacją obrad Sejmu Czteroletniego oraz samego momentu uchwalenia Konstytucji. Zaproszeni goście – uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu przygotowali prezentację na temat kobiet w życiu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Okazało się, że dotarli oni do bardzo ciekawych informacji na temat ponad 10 kochanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz kilkonaściorga dzieci uznanych przez króla za swoje.
Po wystąpieniu uczniów, wystąpili pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego. Pan prof. T. Ciesielski wygłosił wykład pt. „ Przeczekać Katarzynę II – rzecz o właściwym momencie uchwalenia Konstytucji. Mówił w nim o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Próbował odpowiedzieć na pytanie, czy ten ważny dla nas dokument powstał w odpowiednim dla Polski momencie. Natomiast p. dr M. Białokur przedstawił Konstytucję w nietypowym ujęciu. W wykładzie pt. „Wiekopomne dzieło przez wrogów Polski szaleństwem nazwane” odnosił się do czasów współczesnych.


Obchody święta zakończył quiz drużynowy, w który uczniowie odpowiadali na pytania sprawdzające wiedzę o Epoce Stanisławowskiej. I miejsce zajęli reprezentanci zespołu szkół Ekonomicznych w Opolu. Zespoły biorące udział zostały obdarowane nagrodami oraz okolicznościowymi dyplomami.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do pani prof. Grażyny Binkowskiej za przygotowanie całej uroczystości i czuwanie nad jej przebiegiem oraz nauczycielom historii, którzy ją wspierali: p. prof. Krystynie Ziemskiej oraz p. prof. Annie Kasprzak.