Loading...

Aktualności

Praktyczne wskazówki dla kandydatów do V LO

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW DO V LO

Od 28 maja do 22 czerwca 2018 r. możecie logować się w systemie komputerowym, aby wypełnić wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej.

Warto jednak poznać zasady rekrutacji i przemyśleć zasady wyboru szkół i klas!

Za szczególnie istotne uważamy, abyście we wniosku układali klasy

według zgodnej z zainteresowaniami kolejności!

Macie do wyboru wszystkie oddziały w każdej z trzech wskazanych szkół.

(ale nie wszystkie musicie wybrać – najlepiej wybierzcie te, które naprawdę Was interesują, jednak nie radzimy ograniczać wyboru tylko do jednego oddziału w każdej szkole, ponieważ może to zmniejszyć szanse dostania się do niej; uwaga ta nie dotyczy laureatów).

Szkołą pierwszego wyboru nazywa się tę, której klasę zapiszecie na pierwszym miejscu listy klas.

Dlatego kolejność wskazywania klas ma podstawowe znaczenie!

Na dalszych miejscach listy (tj. od miejsca drugiego) nie liczy się już kolejność szkół, ale wyłącznie wybranych klas – komputer po kolei sprawdza, czy macie odpowiednią liczbę punktów, aby dostać się do wybranego oddziału – jeżeli tak jest, umieszcza każdego z Was w klasie, którą wskazaliście na górze listy (dlatego tam warto umieścić klasy, na których najbardziej Wam zależy – w ten sposób nie ponosicie żadnego ryzyka), a jeśli tych punktów brakuje – szuka miejsca w oddziałach wskazanych na dalszych pozycjach listy.

Wybierając trzy szkoły warto także zwrócić uwagę na tzw. próg punktowy. Często ta liczba punktów (w V LO – 125) nie wystarcza, by dostać się do niej, warto więc pytać o to, jakie były rzeczywiste progi do poszczególnych klas w poprzednim roku. Jeżeli istnieje obawa, że liczba punktów za egzamin, oceny na świadectwie i szczególne osiągnięcia może być niewystarczająca, wskaż dwie szkoły z wymaganą wyższą punktacją i jedną – z niższą, ale zawsze na górze listy lepiej wskazywać klasy ze “szkoły marzeń”.

Jeżeli zależy Wam na dostaniu się przede wszystkim do naszego liceum, na górze listy klas umieśćcie najpierw wybrane klasy V LO, a dopiero potem oddziały w innych szkołach.

Bardzo ważne! Kolejność klas we wniosku jest informacją o dokonanym przez Was wyborze – wybór ten nie może być już zmieniony po złożeniu go w szkole pierwszego wyboru i zaakceptowaniu przez komisję rekrutacyjną.

Zasady wyboru – przykłady:

1/ Myślicie w przyszłości o zdobyciu zawodu inżyniera lub ekonomisty, więc na najwyższych miejscach listy wskażcie we wszystkich trzech szkołach klasy z takimi przedmiotami rozszerzonymi, jak: matematyka, fizyka lub geografia (w V LO będą to klasy 1A – politechniczna lub 1C – biznesowa), a dopiero niżej wpiszcie klasy o innych profilach (również we wszystkich trzech szkołach).

2/ Myślicie o studiowaniu na kierunkach medycznych lub na innych kierunkach związanych z biologią – na górze listy umieśćcie klasy biologiczne i biologiczno-chemiczne z wszystkich trzech szkół (w V LO to klasa I E – biologiczno-chemiczna, ale także 1D – pedagogiczno-psychologiczna z rozszerzoną biologią), a dopiero poniżej inne brane ewentualnie pod uwagę oddziały.

3/ Planujecie wybrać studia filologiczne, kierunki społeczne albo pedagogiczne – na najwyższych miejscach listy wskażcie klasy humanistyczne ze wszystkich trzech szkół, czyli z rozszerzoną historią lub językiem polskim (w V LO to klasy 1F – humanistyczna, 1D – pedagogiczno-psychologiczna), a następnie wypiszcie inne klasy w szkołach, w których ewentualnie moglibyście podjąć naukę.

4/ Gorąco polecamy klasę 1B – matematyczno-lingwistyczną, przeznaczoną dla tych, którzy łączą pasje ścisłe i humanistyczne lub potrzebują nieco więcej czasu, aby podjąć ostateczną decyzję o kierunku kształcenia. W tym przypadku wybór trzeciego przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym pozwoli uściślić kierunek dalszego kształcenia.

Przy wypełnianiu podania warto skorzystać z rad i pomocy przeszkolonych nauczycieli ze szkoły, którą planujecie wybrać.

Szczególnie istotne jest zapisanie loginu i hasła do swojego podania, aby móc dokonywać w nim ewentualnych korekt lub uzupełnień. Zadbajcie również o podpisy rodziców na wniosku/podaniu.

Bardzo prosimy o podawanie na podaniu co najmniej jednego telefonu kontaktowego (bezpośrednio do Ciebie lub do Twoich rodziców, ewentualnie telefonu do gimnazjum).

Nierzadko zdarzają się sytuacje, że w podaniu należy dokonać uzupełnień albo zbliża się koniec terminu dokonywania zmian, a kandydat się nie zgłosił – tylko w takim przypadku szkoła kontaktuje się z kandydatem – aby nie stracił on szansy ubiegania się o miejsce. Jest to bardzo istotne, ponieważ niedotrzymanie któregokolwiek z ważnych terminów powoduje usunięcie podania z systemu, a tym samym skutkuje odrzuceniem kandydata ze wszystkich trzech szkół, w których ubiegał się o miejsce, a nie tylko ze szkoły pierwszego wyboru.

Aby zalogować się i wypełnić wniosek, posłużcie się adresem:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat