Loading...

Aktualności

Pierwszy etap rekrutacji do V LO – ważne informacje!

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

28 maja – 22 czerwca 2018 r.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW

w szkole pierwszego wyboru, tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku elektronicznym

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

UWAGA! O ile kandydata dotyczą te kryteria/warunki!

– zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim;

– orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

– opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

– oświadczeniem o spełnianiu jednego z kryteriów ex aequo – o wielodzietności lub o samotnym wychowywaniu dziecka

(druki do pobrania pod artykułem)

– dokumenty potwierdzające inne kryteria ex aequo

Uwaga! Wystarczy potwierdzić jedno z kryteriów ex aequo, ponieważ każde z nich ma podczas rekrutacji tę samą wartość!

(kryteria ex aequo nie są przeliczane na punkty rekrutacyjne, decydują o pierwszeństwie przyjęcia tylko w sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma jednakową liczbę punktów).

BARDZO WAŻNE!

Jeżeli zależy Wam na dostaniu się do naszego liceum, na górze listy klas/oddziałów powinniście wskazać po kolei przynajmniej 2-3 klasy V LO.

Komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godz. 9.00 – 16.00

w Centrum Rekrutacji przy bibliotece szkolnej (II piętro).

Zapraszamy z wnioskami, wypełnionymi i podpisanymi przez oboje rodziców, oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (ile dotyczy to kandydata).

Oświadczenie – samotne wychowywanie

Oświadczenie – wielodzietność