Loading...

Aktualności

II ETAP REKRUTACJI DO V LO

II ETAP REKRUTACJI DO V LO
Komisja Rekrutacyjna pracuje w sali nr 16 na II piętrze:
w piątek 22 czerwca w godz. 8 – 14,
w poniedziałek i wtorek (25 i 26 czerwca) w godz. 9 – 16.
Bardzo prosimy przed przyniesieniem dokumentów o wpisanie ocen i osiągnięć we wniosku elektronicznym.
Każdy kandydat powinien przynieść ze sobą:
* kopie (wszystkie, które wydała szkoła) lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
* kopie (wszystkie, które wydała szkoła) lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Decyzja o złożeniu oryginału należy do rodzica, którego obecność w takim przypadku jest niezbędna.
PRZYPOMINAMY, że komisja nie może przyjmować żadnych dyplomów i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia; muszą być one wpisane w świadectwie.