Loading...

Aktualności

Konferencja ” Rok dla niepodległości…” w Piątce

W dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada br. w naszej auli szkolnej odbyło się kolejne wydarzenie naukowe – spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkół województwa opolskiego, w ramach organizowanej w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty konferencji pt.

„ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”,

Wśród zaproszonych gości (prelegentów) znaleźli się m.in.: dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński), dr Anna Gołębiowska (Uniwersytet Opolski), dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski) oraz dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski), który był jednocześnie moderatorem całego przedsięwzięcia.

O odpowiednią oprawę artystyczną wydarzenia zadbali uczniowie klasy II F, pod opieką Pani Grażyny Binkowskiej.