Loading...

Aktualności

Kolędowanie z Piątką w Teatrze im. J. Kochanowskiego

W wtorek 18 grudnia br. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opolu we współpracy z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu było organizatorem:

„Kolędowania z Piątką”,

którego głównym celem była integracja młodzieży i uczniów szkół regionu.

„Kolędowanie” było kolejną, już szóstą edycją organizowanych przez nas spotkań  i wspólnego śpiewania kolęd. W tym roku, ze względu na dość duże zainteresowanie wydarzeniem, kolędowanie odbyło się na deskach dużej sceny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Do wspólnego kolędowania z nami zgłosiły się: Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 5, 8,  15, 20 i 21 oraz Publiczne Gimnazja Nr 5 i 7.

Za organizację, przebieg i wystrój dużej sceny Teatru odpowiedzialni byli nauczyciele oraz uczniowie PLO Nr V w Opolu: uczniowie  uczniowie klas 1 C i 2 A oraz mgr Sebastian Raduj i mgr Lena Szczepańska-Jabłkowska, a także mgr Elżbieta Olak-Posacka i mgr Katarzyna Błażewska, które zorganizowały wystawę pokonkursowych prac fotograficznych realizowanego przez szkołę projektu Erasmus

Szczególne podziękowania należą się dyrekcji Teatru im. Kochanowskiego w Opolu za ciepłe przyjęcie i gościnę wszystkich tegorocznych „kolędujących”.

Honorowego patronatu imprezie udzielił Marszałek Województwa Opolskiego, który był jednocześnie, wspólnie z Radą Rodziców PLO Nr V, fundatorem słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników kolędowania.

Foto: A. Kowalczyk

Więcej szczegółów oraz fotogalerię z kolędowania można znaleźć na naszych forach:

https://www.facebook.com/ELO5OPOLE

https://www.instagram.com/elo5opole/