Loading...

Rekrutacja

Po gimnazjum

W roku szkolnym 2019/2020 tworzymy dla absolwentów gimnazjum 3 klasy pierwsze.

Klasa B – MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

To idealna propozycja dla osób mających ścisłe i równocześnie humanistyczne zdolności; dająca możliwość wyboru bardzo różnych kierunków dalszego kształcenia w zależności od konfiguracji przedmiotów rozszerzonych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i język angielski.

Zajęcia dodatkowe: trzeci język obcy – hiszpański lub rosyjski.

Przedmioty punktowane:

1/język polski,

2/ matematyka,

3/język angielski obowiązkowy,

4/geografia lub fizyka lub informatyka

Klasa D – HUMANISTYCZNA (z nachyleniem PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNYM – grupa 1  lub PRAWNYM – grupa 2)

To propozycja dla tych, którzy interesują się zagadnieniami społecznymi i widzą swoją przyszłość w pracy z drugim człowiekiem, wymagającym wsparcia i pomocy, oraz dla tych, którzy chcieliby realizować swoje ambicje w prawie, polityce, mediach.

Przedmioty rozszerzone: język polski; biologia grupa 1 lub historia – grupa 2.

Zajęcia dodatkowe: pedagogika i psychologia – grupa 1 lub podstawy prawa – grupa 2.

Przedmioty punktowane:

1/ język polski, 2/matematyka,

3/ biologia – grupa 1; historia – grupa 2,

4/chemia lub język angielski – grupa 1; wiedza o społeczeństwie lub język angielski – grupa 2

Klasa E – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

To klasa dla chcących po liceum kontynuować naukę na kierunkach medycznych i wszystkich związanych z ratowaniem życia, profilaktyką zdrowotną, pielęgnacją chorych itp.

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia.

Zajęcia dodatkowe: biologia w praktyce.

Przedmioty punktowane:

1/ język polski

2/ matematyka,

3/ biologia,

4/chemia lub fizyka