Loading...

Rekrutacja

Po szkole podstawowej

W roku szkolnym 2019/2020 tworzymy dla absolwentów szkoły podstawowej 4 klasy pierwsze.

Klasa A – MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

To idealna propozycja dla wielbicieli nauk ścisłych, marzących o tytule inżyniera i możliwości studiowania na kierunkach politechnicznych, również z językiem angielskim jako wykładowym.

Zajęcia dodatkowe: rysunek techniczny

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka – grupa 1; informatyka – grupa 2.

Przedmioty punktowane:

1/ język polski,

2/ matematyka,

3/ język angielski obowiązkowy,

4/ fizyka – grupa 1; informatyka- grupa 2

Klasa B – BIZNESOWA

To klasa dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy lub pracy w charakterze ekonomistów i menedżerów lub logistyków, a także studiowaniu na kierunkach inżynierskich związanych z górnictwem, geologią, geodezją i kartografią.

Zajęcia dodatkowe: ekonomia

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i język angielski.

Przedmioty punktowane:

1/ język polski,

2/ matematyka,

3/ język angielski obowiązkowy,

4/ geografia

Klasa C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

To klasa dla chcących po liceum kontynuować naukę na kierunkach medycznych i wszystkich związanych z ratowaniem życia, profilaktyką zdrowotną, pielęgnacją chorych itp.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka – grupa 1; matematyka – grupa 2.

Zajęcia dodatkowe: biologia w praktyce

Przedmioty punktowane:

1/ język polski,

2/ matematyka,

3/ biologia,

4/chemia lub fizyka

Klasa D – HUMANISTYCZNA (z nachyleniem PRAWNO-DZIENNIKARSKIM)

To propozycja dla tych, którzy widzą swoją przyszłość w polityce, prawie, dziennikarstwie, mediach, tłumaczeniach oraz zawodach artystycznych.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie – grupa 1; język angielski – grupa 2.

Zajęcia dodatkowe: elementy prawa i dziennikarstwa z Public Relations

Przedmioty punktowane:

1/ język polski,

2/matematyka,

3/ historia,

4/wiedza o społeczeństwie – grupa 1; język angielski – grupa 2