Loading...

Autorzy treści

Autorami treści zawartej na stronie są nauczyciele, uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.


Autorzy:

fot. mgr Andrzej Kowalczyk
fot. Stefani Koprek


Źródła:

http://pixabay.com/