Loading...

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki PLO Nr V w roku szkolnym 2018/2019

Biblioteka szkolna i centrum multimedialne są dostępne dla uczniów V LO:

od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.30.

Ponadto w każdy poniedziałek uczniowie naszego liceum mogą korzystać ze zbiorów biblioteki i centrum multimedialnego do godziny 19.30, a w środę  i piątek do 19.00, kiedy pracują szkoły dla dorosłych.

Pomocą i radą w bibliotece służą uczniom V LO nauczyciele-bibliotekarze:
mgr Urszula Latała
mgr Elżbieta Paprota
mgr Alina Pasternicka