Loading...

Dla rodziców

Kontakt z ubezpieczycielem szkolnym

Uczniowie naszej szkoły są ubezpieczani przez firmę Supra Brokers. Jest ono aktywne od początku roku szkolnego do jego końca.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić na podane numery telefonów:

(17) 777 62 57

(58) 766 75 05

(71) 777 04 79

czynne pon.-pt. w godzinach 800-1600 

Jeżeli chcą Państwo zgłosić jakąkolwiek szkodę, prosimy skontaktować się mailowo lub telefonicznie:

szkody@ergohestia.pl

(58) 555 60 00

801 107 107


Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole

1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia winno być zapisane na druku, który znajdziecie Państwo w załączniku pod tekstem artykułu.

2. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy – o ile to możliwe – przed przewidywaną nieobecnością ucznia lub najpóźniej do 3 dni po powrocie ucznia do szkoły (skrócenie terminu dostarczania usprawiedliwień obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 i zostało ujęte w dokumencie: Ocenianie Wewnątrzszkolne).

3. Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału są uregulowane przez Ocenianie Wewnąrzszkolne.


Usprawiedliwienie nieobecności – kliknij i pobierz!


Konto Rady Rodziców V LO

Rodzicom naszych uczniów, którzy chcieliby dokonać wpłaty na Radę Rodziców, podajemy numer rachunku:

 

Bank Millenium S.A. Opole 15 1160 2202 0000 0001 6358 1043;

Rada Rodziców V LO, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.