Loading...

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
mgr ROMUALD FLORCZAK

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr BEATA PRIMKE

Wicedyrektor do spraw wychowawczych
mgr SYLWIA ANTCZAK