Loading...

Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
mgr ROMUALD FLORCZAK

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych
mgr EWA ADAMCZYK

Wicedyrektor do spraw wychowawczych
mgr BEATA RATAJCZAK - JANYSZEK