KANDYDACI

W roku szkolnym 2021/2022
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Opolu
zostaną utworzone następujące klasy ponadpodstawowe:

 

1A DZIENNIKARSKO-PRAWNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, grupa 1 – WOS; grupa 2 - historia.

Trzeci przedmiot rozszerzony jest wybierany przez kandydata w trakcie rekrutacji
(kandydat logując się wybiera odpowiednią grupę).

Zajęcia dodatkowe: elementy dziennikarstwa z Public Relations i elementy prawa.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • grupa 1 – WOS; grupa 2 - historia.

 
dzienikarsko prawna tx
informatyczno lingwistyczna tx

1B INFORMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

Zajęcia dodatkowe:
podstawy komunikacji z języka rosyjskiego lub hiszpańskiego

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • informatyka.
 
 

1C BIZNESOWA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

Zajęcia dodatkowe: ekonomia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • geografia.
biznesowa tx
pedagogiczno psychologiczna tx  

1D PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

Zajęcia dodatkowe: elementy pedagogiki i psychologii

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • biologia.
 

1E PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski.

Zajęcia dodatkowe: biologia w praktyce.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.
przyrodniczo medyczna tx