Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole
tel/fax (0-77) 454-56-68,
tel/fax (0-77) 454-27-51

Copyright ©2019 Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia.