WITAMY NA STRONIE

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 DLA DOROSŁYCH 

Nasza szkoła jest w systemie stacjonarnym (wieczorowym) , nauka trwa 3 lata.

Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środę, piątek) w godz. 14.50-19.50.

Nauczanym językiem obcym jest język angielski. Klasyfikacja jest semestralna. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych ocen semestralnych na podstawie śródrocznych ocen cząstkowych (system zbliżony do szkół młodzieżowych). Szkoła jest jedyną na Opolszczyźnie szkołą publiczną, bezpłatną. Oferujemy bardzo dobrze wyszkoloną kadrę, doświadczoną w pracy z dorosłymi ludźmi, dobre warunki edukacji i przyjazną atmosferę.

Szkoła nasza polecana jest głównie ludziom młodym, ambitnym, chcącym kontynuować naukę. Utrzymany poziom kształcenia powoduje, że absolwenci naszej szkoły z powodzeniem zdają egzamin maturalny i są dobrze przygotowani do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych  i w szkołach policealnych.

Zapraszamy do naszej szkoły, naprawdę warto!

Facebook naszej szkoły

 

Copyright ©2019 Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia.