Plan lekcji

Plan zajęć na I semestr roku szkolnego 2022/2023 w załączniku
(korekta opisu pliku)