plo

zlo

wlo

rekrutacja 2021 21 rekrutacja 2021 22

SZKOŁA - AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - pierwszy rok za nami

13 czerwca 2022 roku zakończyliśmy pierwszy rok realizacji projektu EPAS w naszej szkole "SZKOŁA - AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO". Odebraliśmy tablicę honorową oraz certyfikaty Starszych i Młodszych Ambasadorów Parlamentu Europejskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu EPAS i zapraszamy do kolejnej edycji w roku szkolnym 2022/2023.


Tekst i foto: Małgorzata Podraza

p1

p1

p1

p1

p1

p1

Wystawa 75x75

image3

16. maja b.r. słuchacze szkół dla dorosłych mieli okazję zobaczyć wystawę p.t. ,,75 X 75”, otwierającą obchody 75 – lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zaprezentowano zbiory biblioteczne wydane w 1947 r. , ponieważ w tym czasie otwarto placówkę biblioteki publicznej. Całość zaprezentowanych wydań to w pewnym sensie kalendarium publikacji tamtego okresu. Eksponowane książki prezentują literaturę popularnonaukową, literaturę piękną oraz o tematyce regionalnej.

Zwiedzający mogli przekonać się o wartości historycznej eksponatów i wzbogacić wiedzę na temat literatury publikowanej po II. wojnie światowej.

Jadwiga Sawicka

 

image3

image3

Wystawa fotografii Marcina Skupienia

wystawa foto skupienie

W fotogalerii  MBP w Opolu zorganizowano wystawę fotografii Marcina Skupienia p.t. ,,Skupienie”, którą obejrzeli  słuchacze naszych szkół dla dorosłych. Tytuł wystawy nawiązuje do szczegółów, które stanowią istotny element przedstawionych fotografii. Autor uważa, że gdy skupimy swoją uwagę na szczegółach, to wówczas pokazują one rzeczywistość z innej, nowej perspektywy. Zaprezentowane prace w ciekawy i czasem zaskakujący sposób ją oddają.

Wystawa wzbudziła szczególne zainteresowanie uczniów, których pasją jest fotografowanie.

Jadwiga Sawicka

Spotkanie z Agnieszką Gajewską

Stanislaw Lem 2W ramach 19. Edycji Opolskiej Jesieni Literackiej, 22 listopada o godzinie 18.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów w Opolu odbyło się spotkanie z Agnieszką Gajewską, autorką biografii pisarza, twórcy polskiej fantastyki naukowej, Stanisława Lema. Uczniowie naszych szkół dla dorosłych uczestniczyli w spotkaniu na żywo, transmitowanym online na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Agnieszka Gajewska w rozmowie podkreślała, że udało jej się dotrzeć do dokumentów, do których nikt wcześniej nie dotarł. Na ich podstawie w biografii przedstawiła Stanisława Lema jako człowieka doświadczonego przez historię, ze wszystkimi problemami i słabościami. Spotkanie było interesujące i przybliżyło słuchaczom sylwetkę wybitnego twórcy.

Galeria ze spotkania - https://mbp.opole.pl/relacje-z-wydarzen/spotkanie-z-agnieszka-gajewska-19-ojl/

Jadwiga Sawicka

Zródło grafiki: Wikipedia

 

Lekcje europejskie w Domu Europy

Współpraca Zespołu Szkół Dla Dorosłych z Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce zaowocowała kolejnymi ciekawymi inicjatywami.

10 i 11 grudnia słuchacze naszych Szkół, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z cyklu „Lekcje europejskie w Domu Europy”, prowadzonych przez Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu. Tematyka europejska ma szczególne znaczenie dla kształtowania aktywności obywatelskiej i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość procesów integracyjnych w Europie, dlatego zajmuje szczególne miejsce w podejmowanych przez nas działaniach edukacyjnych.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Samorząd słuchaczy ZLO składa wszystkim pracownikom szkoły
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Konkurs Discover EU

DiscoverEU

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza pełnoletnich uczniów do udziału w inicjatywie Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. 

DiscoverEU  to konkurs, w którym można zdobyć jeden z 60 000 mobilnych biletów kolejowych. Uczestnikami mogą być obywatele i obywatelki Unii Europejskiej urodzeni między 1 lipca 2001 roku (włącznie) a 31 grudnia 2003 roku (włącznie).

Obecna runda potrwa od wtorku 12 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) do wtorku 26 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Laureaci będą mogli podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajda Państwo na stronie https://europa.eu/youth/discovereu_pl 

Małgorzata Podraza

Seminarium inauguracyjne programu EPAS

W dniach 30 września – 1 października 2021 r. odbyło się

seminarium inauguracyjne programu

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)

Tematem spotkania było omówienie zasad i wyzwań związanych z realizacją
programu, jak również przegląd aktualnych trendów i materiałów z zakresu edukacji europejskiej.

Partnerem wykonawczym było Centrum Edukacji Obywatelskiej
reprezentowane przez Pana Mateusza Wojcieszaka.

Na spotkaniu naszą szkołę reprezentowali:
p. Małgorzata Gregorasz, p. Małgorzata Podraza, oraz p. Arkadiusz Wickiewicz

Projekt EPAS „Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”

W tym roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
przystąpiła do projektu EPAS
„Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Program Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości.

Zachęca również młodych ludzi do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE. Jest on skierowany do młodzieży o różnym przygotowaniu oraz różnym pochodzeniu społecznym i geograficznym.

Małgorzata Podraza

 

 

 

Nabór 2021/2022

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w systemie wieczorowym lub zaocznym

 

Trwa nabór na rok szkolny 2021/2022

 

Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego

 

ilustracja1.jpgW naszej szkole możesz skorzystaćz bezpłatnych profesjonalnych dodatkowych konsultacji, które pomogą Ci w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Pamiętaj, że w dzisiejszym świecie nie wystarczy ukończenie szkoły, trzeba myśleć o przyszłości.

 

TYLKO MATURA OTWORZY CI ilustracja2.jpg
„DRZWI” DO SUKCESU

 

 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 

Szczegółowych informacji o naborze udziela sekretariat:
Opole, ul. Kościuszki 14 (wejście od ul. Reymonta)
telefony: 77 454-27-51 lub 77 454-56-68
www.5lo.opole.pl

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki 14
45-062 Opole

tel 77 454 56 68
tel 77 454 27 51

e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl