plo

zlo

wlo

rekrutacja 2021 21 rekrutacja 2021 22

Spotkanie z Agnieszką Gajewską

Stanislaw Lem 2W ramach 19. Edycji Opolskiej Jesieni Literackiej, 22 listopada o godzinie 18.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów w Opolu odbyło się spotkanie z Agnieszką Gajewską, autorką biografii pisarza, twórcy polskiej fantastyki naukowej, Stanisława Lema. Uczniowie naszych szkół dla dorosłych uczestniczyli w spotkaniu na żywo, transmitowanym online na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Agnieszka Gajewska w rozmowie podkreślała, że udało jej się dotrzeć do dokumentów, do których nikt wcześniej nie dotarł. Na ich podstawie w biografii przedstawiła Stanisława Lema jako człowieka doświadczonego przez historię, ze wszystkimi problemami i słabościami. Spotkanie było interesujące i przybliżyło słuchaczom sylwetkę wybitnego twórcy.

Galeria ze spotkania - https://mbp.opole.pl/relacje-z-wydarzen/spotkanie-z-agnieszka-gajewska-19-ojl/

Jadwiga Sawicka

Zródło grafiki: Wikipedia

 

Lekcje europejskie w Domu Europy

Współpraca Zespołu Szkół Dla Dorosłych z Przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce zaowocowała kolejnymi ciekawymi inicjatywami.

10 i 11 grudnia słuchacze naszych Szkół, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z cyklu „Lekcje europejskie w Domu Europy”, prowadzonych przez Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu. Tematyka europejska ma szczególne znaczenie dla kształtowania aktywności obywatelskiej i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość procesów integracyjnych w Europie, dlatego zajmuje szczególne miejsce w podejmowanych przez nas działaniach edukacyjnych.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Samorząd słuchaczy ZLO składa wszystkim pracownikom szkoły
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Konkurs Discover EU

DiscoverEU

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza pełnoletnich uczniów do udziału w inicjatywie Unii Europejskiej, dzięki której młodzi ludzie mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. 

DiscoverEU  to konkurs, w którym można zdobyć jeden z 60 000 mobilnych biletów kolejowych. Uczestnikami mogą być obywatele i obywatelki Unii Europejskiej urodzeni między 1 lipca 2001 roku (włącznie) a 31 grudnia 2003 roku (włącznie).

Obecna runda potrwa od wtorku 12 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego) do wtorku 26 października 2021 r. (godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego).

Laureaci będą mogli podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 roku.

Więcej szczegółowych informacji znajda Państwo na stronie https://europa.eu/youth/discovereu_pl 

Małgorzata Podraza

Seminarium inauguracyjne programu EPAS

W dniach 30 września – 1 października 2021 r. odbyło się

seminarium inauguracyjne programu

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)

Tematem spotkania było omówienie zasad i wyzwań związanych z realizacją
programu, jak również przegląd aktualnych trendów i materiałów z zakresu edukacji europejskiej.

Partnerem wykonawczym było Centrum Edukacji Obywatelskiej
reprezentowane przez Pana Mateusza Wojcieszaka.

Na spotkaniu naszą szkołę reprezentowali:
p. Małgorzata Gregorasz, p. Małgorzata Podraza, oraz p. Arkadiusz Wickiewicz

Projekt EPAS „Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”

W tym roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
przystąpiła do projektu EPAS
„Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Program Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości.

Zachęca również młodych ludzi do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE. Jest on skierowany do młodzieży o różnym przygotowaniu oraz różnym pochodzeniu społecznym i geograficznym.

Małgorzata Podraza

 

 

 

Nabór 2021/2022

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w systemie wieczorowym lub zaocznym

 

Trwa nabór na rok szkolny 2021/2022

 

Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego

 

ilustracja1.jpgW naszej szkole możesz skorzystaćz bezpłatnych profesjonalnych dodatkowych konsultacji, które pomogą Ci w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Pamiętaj, że w dzisiejszym świecie nie wystarczy ukończenie szkoły, trzeba myśleć o przyszłości.

 

TYLKO MATURA OTWORZY CI ilustracja2.jpg
„DRZWI” DO SUKCESU

 

 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 

Szczegółowych informacji o naborze udziela sekretariat:
Opole, ul. Kościuszki 14 (wejście od ul. Reymonta)
telefony: 77 454-27-51 lub 77 454-56-68
www.5lo.opole.pl

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki 14
45-062 Opole

tel 77 454 56 68
tel 77 454 27 51

e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl