Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Samorząd słuchaczy ZLO składa wszystkim pracownikom szkoły
najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej