plo

zlo

wlo

rekrutacja 2021 21 rekrutacja 2021 22

Projekt EPAS „Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”

W tym roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
przystąpiła do projektu EPAS
„Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego”.

Program Parlamentu Europejskiego „Szkoła-Ambasador” (EPAS) ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat europejskiej demokracji parlamentarnej, roli Parlamentu Europejskiego i europejskich wartości.

Zachęca również młodych ludzi do czynnego udziału w procesach demokratycznych UE. Jest on skierowany do młodzieży o różnym przygotowaniu oraz różnym pochodzeniu społecznym i geograficznym.

Małgorzata Podraza

 

 

 

Nabór 2021/2022

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia nauki
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w systemie wieczorowym lub zaocznym

 

Trwa nabór na rok szkolny 2021/2022

 

Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego

 

ilustracja1.jpgW naszej szkole możesz skorzystaćz bezpłatnych profesjonalnych dodatkowych konsultacji, które pomogą Ci w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

Pamiętaj, że w dzisiejszym świecie nie wystarczy ukończenie szkoły, trzeba myśleć o przyszłości.

 

TYLKO MATURA OTWORZY CI ilustracja2.jpg
„DRZWI” DO SUKCESU

 

 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 

Szczegółowych informacji o naborze udziela sekretariat:
Opole, ul. Kościuszki 14 (wejście od ul. Reymonta)
telefony: 77 454-27-51 lub 77 454-56-68
www.5lo.opole.pl

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ul. Kościuszki 14
45-062 Opole

tel 77 454 56 68
tel 77 454 27 51

e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl