Dyrekcja

MGR   ROMUALD  FLORCZAK
DYREKTOR   ZESPOŁU  SZKÓŁ

 

 

MGR  BEATA PRIMKE
WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH
W PUBLICZNYM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V

 

MGR  SYLWIA ANTCZAK
WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH
W PUBLICZNYM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V

 

MGR  MAŁGORZATA PODRAZA
WICEDYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
I
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH