Osiągnięcia uczniów PLO nr V w olimpiadach i konkursach 

w roku szkolnym 2016/2017

Poniższe zestawienie zostało sporządzone na podstawie materiałów i informacji dostarczonych do szkoły przez organizatorów konkursów, nauczycieli lub zainteresowanych uczniów.

Jeżeli jakieś osiągnięcie nie zostało w nim uwzględnione, prosimy o dostarczenie do sekretariatu dokumentu potwierdzającego osiągnięcie.

Logowanie