Imprezy szkolne

Uroczystości szkolne

Niezwykłe przeżycia podczas jubileuszu szkoły

prog14.JPG

     Niezwykła cisza i nadzwyczajne skupienie podczas oficjalnej części uroczystości,która nastąpiła po Mszy Świętej, podczas wystąpienia Dyrektor Danuty Katorosz, podczas przemówień zaproszonych gości, ślubowania przedstawicieli klas pierwszych i ceremonii przekazania sztandaru.

     I zasłuchanie w czasie koncertu, którego mottem były słowa naszego Patrona: Ludzie mówią - „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej - „czas to miłość”, koncertu, o którym nie da się zapomnieć, przygotowanego pod kierunkiem: Anny Klimczyk, Beaty Pałki i Urszuli Latały. Zasłuchanie, które z każdym wykonywanym utworem zamieniało się w coraz bardziej żywiołową reakcję – oklaski, wspólny śpiew refrenu piosenki... Powodów tego uniesienia było z pewnością kilka. Wśród nich - niezwykłe zaangażowanie wszystkich występujących – uczniów V LO i absolwentów Zespołu Szkół - typowa dla naszej szkoły sztafeta pokoleń. Absolwent, pan Arkadiusz Czyżewski, znakomity skrzypek, porwał obecnych solowym wykonaniem składanki ze „Skrzypka na dachu”, a za chwilę pojawił się na scenie z córką Polą, uczennicą Piątki, również skrzypaczką. Ich pierwszy wspólny występ zachwycił publiczność, wywołując owacje na stojąco.

   prog09.jpg   prog12.jpg

Bardzo wysoki, profesjonalny poziom artystyczny zaprezentowali wszyscy wykonawcy:

- wokaliści, zespoły wokalno-instrumentalne: Magdalena Bańkowska, Jemina Cieśla, Lennard Czakaj, Weronika Czech, Pola Czyżewska, Justyna Damastej, Michał Gasz, Karolina Grządziel, Przemysław Halupczok, Szymon Hołowacz, Iwona Konieczny, Dominik Kubicz, Jadwiga Kwiatkowska, Wiktoria Liszewska, Konrad Miller, Karolina Resiak, Zuzanna Serafin, Kacper Ślusarczyk, Judyta Wojtala, Dorota Zgoda.

szkolny chór, którym dyrygował Przemysław Ślęzak
oraz uczniowie prowadzący koncert: Magdalena Bratko i Szczepan Watras.

prog01.jpg  prog02.jpg

prog03.jpg  prog04.jpg 

prog05.jpg   prog06.jpg   prog07.jpg   prog08.jpg   prog10.jpg   prog11.jpg

„Przeżyłam dzisiaj katharsis” – po uroczystości do Dyrektora Szkoły powiedziała jedna z uczennic. Swoisty rodzaj katharsis przeżyliśmy wszyscy: goście, uczniowie, dawni i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły. Świadczyły o tym nie tylko grzecznościowe wyrazy uznania. Najpełniej widać było głębokie przeżycia na twarzach tych, którzy 25 lat temu uczestniczyli w uroczystościach nadania szkole imienia, w tym, jak określiła to Dyrektor Danuta Katorosz, „matka chrzestna” przedsięwzięcia – pani Irena Chmielewska, a dziś mieli poczucie spełnienia i satysfakcji z tego, że w bardzo szybko zmieniającym się świecie uniwersalne myśli Prymasa Tysiąclecia wciąż przemawiają do młodego człowieka.

  prog13.jpg

  Podziękowania należą się wszystkim osobom wspomagającym organizację poszczególnych części uroczystości, a zwłaszcza pani Małgorzacie Żebrowskiej czuwającej nad całością działań organizacyjnych.

Szczególne podziękowanie kierujemy w stronę Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Opolu "RADIO OPOLE" za udostępnienie profesjonalnego nagłośnienia.  

Tekst: mgr Marzena Kowalska

Zdjęcia: mgr Andrzej Kowalczyk, Błażej Środa (kl. II C)

 „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej...” – To już dwadzieścia pięć lat

     Obchody jubileuszowe Zespołu Szkół rozpoczęła uroczysta msza w kościele przy Seminarium Duchownym przy ulicy Drzymały w Opolu, którą koncelebrował Jego Ekscelencja biskup Paweł Stobrawa, wraz z księdzem Ignacym Szczytowskim i księdzem Tomaszem Jałowym.

    cze1.JPG cze2.JPG

         Po mszy w wypełnionej po brzegi auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego odbyła się wyjątkowa uroczystość. Dyrektor Zespołu Szkół pani Danuta Katorosz otworzyła część oficjalną, witając zaproszonych gości – przedstawicieli najważniejszych opolskich urzędów, dyrektorów szkół i placówek współpracujących ze szkołą oraz społeczność szkolną: nauczycieli, pracowników administracji i uczniów.

    część03.jpg

             Pani Dyrektor w pięknej i wzruszającej mowie przypomniała okoliczności nadania imienia szkole, wydarzenia, które towarzyszyły temu świętu. Przedstawiła obecnym sylwetkę Patrona szkoły, podkreślała istotę Jego myśli, system wartości, któremu był wierny, mówiła też, że należy, jak mawiał Prymas: „szanować każdego człowieka”, pracować rzetelnie, „rozmawiać z każdym językiem miłości”.

   część01.jpg

Po oficjalnym wystąpieniu Pani Dyrektor Danuty Katorosz głos zabrali m.in.: Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Halina Bilik - Opolski Kurator OświatyMarcin Ociepa - Przewodniczący Rady Miasta Opola, Irena Koszyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Dagmara Kawoń-Noga – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej,ojciec Ignacy Wojciech Szczytowski, dyrektor Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Wszyscy przemawiający mocno podkreślali wpływ wielkiego Patrona na osobowość uczniów, nauczycieli i wyjątkowy charakter szkoły.  

  część04.jpg   część02.jpg

część05.jpg  część06.jpg

część07.jpg  część08

 Następnie Pani Danuta Katorosz uhonorowała drużyny, które zwyciężyły w szkolnym turnieju wiedzy o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Kolejnym, związnym z tradycją szkoły punktem uroczystości było ślubowanie przedstawiciele uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół, a po ślubowaniu nastąpiło, zgodnie z regulaminem pocztu sztandarowego, uroczyste przekazanie sztandaru.

   część10.jpg   część12   część13.jpg   część14.jpg

Tę wzruszającą oficjalną część jubileuszu zakończył szkolny chór pieśnią „Soli Deo”.

Tekst: mgr Anna Klimczyk

Zdjęcia: mgr Andrzej Kowalczyk, Błażej Środa (kl. II C)   

Uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów

24 kwietnia 2015 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich PLO nr V.

Na uroczystość przybyli goście, w tym dyrekcja naszej szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego i rodziców absolwentów. Najważniejszą część wypełniającej salę publiczności stanowili jednak najważniejsi w tym dniu – tegoroczni maturzyści.

W podniosłą atmosferę wprowadzili publiczność swoimi występami artystycznymi Marcel Pieczonka (kl. III A) i Antoni Rychłowski (kl. III F).

Pani Dyrektor Danuta Katorosz w swoim przemówieniu pożegnała trzecioklasistów pełna dumy, jednak z żalem w sercu.

W części oficjalnej zostały przede wszystkim wręczone najważniejsze szkolne wyróżnienia: Prymasy. Statuetki w poszczególnych kategoriach otrzymali (wybrani spośród maksymalnie 5 nominowanych):

OlimpijczykMichalina Jaworska (kl. III F)

Prymus Donata Jeziorowska (kl. III C)

Artysta Sabrina Bieniek (kl. III B)

SpołecznikMarcin Spranzel (kl. III A)

Sportowiec Łukasz Michalak (kl. III C)

Na absolwenta/-kę, który/-a osiągnie najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym, czeka jeszcze statuetka Supermaturzysty.

Następnie nasz szkolny chór pod przewodnictwem naszego ubiegłorocznego absolwenta Przemysława Ślęzaka wywoływał muzycznie poszczególne klasy. Wręczając absolwentom na scenie świadectwa ukończenia liceum, dyrekcja i wychowawcy docenili ich trzyletnią pracę. Rodzice uczniów, którzy odebrali świadectwa z wyróżnieniem, otrzymali listy gratulacyjne z rąk Pani Dyrektor.

Następnie każda klasa w niepowtarzalny sposób podziękowała swojemu wychowawcy, wręczając upominki symbolizujące wdzięczność i przywiązanie.

Absolwenci podziękowali również dyrekcji i nauczycielom za czuwanie nad ich rozwojem w okresie nauki w liceum.

Oprawę artystyczną, która uświetniła uroczystość zakończenia zajęć tegorocznych maturzystów V LO, stanowiły utrzymane na bardzo wysokim poziomie występy Iwony Konieczny (kl. II A), Kasi Dudarz (kl. II F) i grupy muzyczno-teatralnej PARADOKS (kl. II F).

Pod względem organizacyjnym nad przygotowaniem całego wydarzenia pieczę sprawpowali: mgr Sebastian Raduj z klasą II A i mgr Lena Jabłkowska-Szczepańska, wraz uczniami klasy II F.

W przygotowaniu akademii wydatnie pomogli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką mgr Teresy Seremak;  nad sprzętem czuwali: Karol Górski (kl. II D) i absolwent Kamil Konieczny.

Tekst: Maria Mietlicka (kl. II A), Szczepan Watras (kl. II B), którzy prowadzili również całą uroczystość.

aaaklasy31.JPG aaaklasy32.JPG

aaaklasy33.JPG

aaaklasy34.JPG aaaklasy35.JPG

aaaklasy36.JPG aaaklasy37.JPG

aaaklasy38.JPG

„Chodź, pomaluj mój świat…”  to myśl przewodnia

XIV GALI ROZDANIA CERTYFIKATÓW DLA WOLONTARIUSZY MIASTA OPOLA, która miała miejsce w auli naszej szkoły 3 XII 2014 r.

Wydarzenie po raz 14 organizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu i  jest formą podziękowania osobom z miasta Opola, które bezinteresownie niosą pomoc i wsparcie, poświęcając swój czas na działania wolontarystyczne.

Osobą odpowiedzialną jest koordynator Biura Wolontariatu Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego w MOPR – Pani Aleksandra Herka.

Certyfikaty podpisane przez Prezydenta Miasta Opola w imieniu Prezydenta wręczali: Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola – Pani Małgorzata Dziwaki – Więcek oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu – Pan Zdzisław Markiewicz.

Wśród nagrodzonych wolontariuszy (61 osób) było 7 uczniów naszej szkoły: Paulina Śliwińska – kl. I E, Karolina Cybulska, Aleksandra Zastępa, Martyna Kucharzak, Julia Pilarz – kl. II D, Karolina Żyła – kl. II B, Przemysław Ślęzak – absolwent.

Podziękowania wręczono także wyróżniającym się koordynatorom wolontariatu w szkołach, dyrektorom szkół współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu (ok. 30 osób).

Po części oficjalnej, wszyscy goście zostali zaproszeni na elegancki catering.

Oprawa artystyczna i przygotowanie:

Chór „Cantantes V”, Czech Roksana – kl. II B, Górski Karol – kl. II D, Halupczok Przemysław – kl. II B, Jagielczuk Agata – kl. II B, Masłocha Ewa – kl. I A, Mietlicka Maria – kl. II A, Stanik Sebastian – kl. I A, Ślęzak Przemysław - absolwent, Ślusarczyk Kacper – kl. I C, Zastępa Aleksandra – kl. II D, Żyła Karolina – kl. II B.

Ze strony V LO nad całością czuwały:

mgr Elżbieta Dróżdż i mgr Beata Romanowska.

 

gala 1.jpg  gala 2.jpg

 

gala 3.jpg  gala 4.jpg

 

gala 5.jpg  gala 6.jpg

 

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

I pierwszy raz w historii,

Prosty żołnierz wygrywa.

I przyszedł dzień pokoju,

Zakończył śmierci żniwa

Dnia 06.11.2014 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowali go uczniowie klasy 2B (Magdalena Bratko, Roksana Czech, Agata Jagielczuk, Agnieszka Kostyk, Małgorzata Kowalczyk, Wiktoria Musz, Monika Polednia, Noemi Stanek, Karolina Żyła, Lennard Czakaj, Piotr Czart, Daniel Jończyk, Szczepan Watras, Krystian Zieliński, Michał Żerek) pod czujnym okiem Pani mgr Grażyny Binkowskiej. Młodzież, która brała udział w tym wydarzeniu chciała, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, dlatego też występujący ćwiczyli swoje kwestie od kilku tygodni. Za wygląd auli odpowiedzialna była Roksana Czech, której pomagała Karolina Żyła. Scena była udekorowana białymi i czerwonymi kwiatami, portretem Józefa Piłsudskiego oraz orłem z złotą koroną na głowie. Prezentację multimedialną przygotował Daniel Jończyk. Dzięki niej można było łatwiej wyobrazić sobie tamten okres w historii.

Na początku tradycyjnie odśpiewano Hymn Polski przy akompaniamencie trąbki Lennarda Czakaja. Gdy wszyscy usiedli, zaczęto recytować wiersze, odtworzono przysięgę Tadeusza Kościuszki oraz odczytano telegram Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Występom towarzyszyły pieśni patriotyczne (z czasów powstania kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego oraz pieśni legionowe), które pod okiem absolwenta naszej szkoły, aktualnie studenta I roku filologii polskiej Przemysława Ślęzaka wykonał chór szkolny. Błędem byłoby nie wspomnieć tutaj, iż pieśni te są piękne, a tak mało znane. Jedna z ulubionych piosenek Pani mgr Grażyny Binkowskiej pt. ,,Bywaj dziewczę zdrowe” została zaśpiewana po raz drugi specjalnie dla niej, a wykonali ją Wiktoria Musz (2B) i Sebastian Stanik (1A). Między wierszami Lennard grał krótkie epizody na trąbce, co bardzo podobało się widowni. Za obsługę techniczną odpowiedzialni byli Szymon Hołowacz (2F) i Karol Górski (2D). Nad kolejnością występów czuwały Agata Jagielczuk i Małgorzata Kowalczyk.

Apel został odebrany bardzo pozytywnie, widzowie podziękowali gromkimi brawami i uśmiechem na twarzy, Po zakończonej uroczystości klasa 2B otrzymała wiele życzliwych słów od Rady Pedagogicznej, a najbardziej zadowolona z występów uczniów z swojej klasy była oczywiście Pani mgr Grażyna Binkowska.

Tekst: Karolina Żyła (2B)

Zdjęcia: Przemysław Halupczok (2B)

11listopada1.jpg  11listopada2.jpg

11listopada3.jpg  11listopada4.jpg

11listopada5.jpg  11listopada6.jpg

Logowanie