Imprezy szkolne

Uroczystości szkolne

Uroczyście i pięknie - w dniu Święta Szkoły

25 października 1990 roku, ówczesny kurator oświaty p. Czesław Chmielewski uroczyście przekazał naszej szkole dekret nadania jej imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od 24 lat z dumą i godnością nosimy to imię. Nasz patron został wybrany przez społeczność szkoły w demokratycznych wyborach. Dużym zaangażowaniem i determinacją, aby nadać szkole imię wybitnego Polaka, patrioty i humanisty, wykazał się zespół nauczycieli pod kierownictwem pani Ireny Chmielewskiej. Z tej okazji, co roku, 25 października, obchodzimy Święto Patrona Szkoły”. Tak też stało się i w tym roku.

 

patron20141.JPG  patron20142.JPG

 

Pierwszym punktem uroczystości była msza w kaplicy przy ul. Drzymały, której przewodniczyli ks. Tomasz Jałowy oraz Ojciec Ignacy - ks. Wojciech Szczytowski, dyrektor Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny, który wygłosił kazanie.

Po mszy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się do auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbyła się oficjalna część naszego święta. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i przywitaniu przybyłych gości głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Katorosz, która wygłosiła wspaniałe przemówienie poświęcone Prymasowi Tysiąclecia. Następnie, tradycyjnie, odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz wręczenie nagród drużynom, które zdobyły największą liczbę punktów w tegorocznym Konkursie Prymasowskim (z kl. I F, I E i I B). Podczas uroczystości z rąk Pani Dyrektor statuetkę prymasa "Supermaturzysty" odebrał Dawid Podsiadło - aktualnie student dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Niestety z powodu nieobecności nie moglo dojść do wręczenia stauetki prymasa "Olimpijczyka" również tegorocznemu absolwentowi V LO, studentowi Akademii Medycznej we Wrocławiu - Dominikowi Glince. 

 

patron20143.JPG  patron20144.JPG

 

Część artystyczną, przygotowaną przez panią profesor Małgorzatę Żebrowską, poprowadzili Magdalena Bratko oraz Szczepan Watras, oboje z kl. II B. Utwór fortepianowy, zagrany przez Kacpra Ślusarczyka, ucznia klasy I C, wprawił nas wszystkich w uroczysty nastrój. Występy kolejnych uczniów konferansjerzy przeplatali fragmentami biografii naszego patrona – Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz przypominali o cenionych przez niego wartościach. Wspomnieli także o naszym rodaku Janie Pawle II, jego przyjaźni z Prymasem Tysiąclecia i wielkim uwielbieniu dla sztuki.

 

 

 

 

patron20145.JPG 

 

Tekst: Katarzyna Mateja (kl. III F)

Zdjęcia: Maja Sokołowska (kl. I D)

Dziękujemy opiekunce scholi mgr Magdalenie Kasperskiej i uczennicom z klas: I B, I E, II D, II E i III C, które swoim śpiewem wzbogaciły oprawę Mszy świętej; były to: Agata Buszke, Marta Klemens, Karolina Leja, Susanna Pampuch, Jennifer Piecka, Paulina Śliwińska, Patrycja Fabisz, Martyna Kucharzak, Gabriela Leszyńska, Marta Szproch, Paulina Bannert, Anna Leja, Paulina Warzecha, Magdalena Jendrzejek, Anna Nowak, a w szczególny sposób Patrycji Fabisz (kl. II D) i Paulinie Warzesze (kl. II E), za grę na organach.

Dziękujemy również gorąco solistom i instrumentalistom, którzy wystąpili w części artystycznej: Katarzynie Koenig (kl. I C), Karolinie Resiak (kl. I D), Jakubowi Kamińskiemu z zespołem (w którym znalazło się m.in. dwóch naszych absolwentów), Konradowi Mullerowi i Dorocie Zgodzie z kl. II F, Kubie Łagunionokowi i Marcelowi Pieczonce z kl. III A, Sabrinie Bieniek (kl. III B) oraz Kamilowi Adamczykowi, Katarzynie Matei i Natalii Świerc z kl. III F oraz gościom-artystom z innych szkół lub uczelni.

O stworzenie muzycznego klimatu zadbał także w szczególny sposób chór prowadzony przez tegorocznego absolwenta V LO – Przemysława Ślęzaka. Wszystkim śpiewającym w chórze składamy szczere podziękowania.

Projekt "Łączy nas pamięć"

W kwietniu 2014 r. klasa II C zaprezentowała inscenizację teatralną dotyczącą 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mimo że data poprzedzała rocznicowe obchody, zadecydowaliśmy się na nią, aby ubiegłoroczni maturzyści mogli również uczestniczyć w tej uroczystości.

Dlaczego inscenizacja teatralna? Pomysł zrodził się spontanicznie, nie chcieliśmy recytować wierszy i śpiewać pieśni patriotycznych (choć pięknych), ponieważ uznaliśmy, że możemy się z tą formą nie przebić do naszych rówieśników, a zależało nam i naszej wychowawczyni – opiekunce tego projektu, żeby uczcić to wydarzenie w szczególny sposób. Postawiliśmy nie tylko na treść. Scena w auli na chwilę przypominała panoramę Warszawy, u „stóp” której rozstawiliśmy mury-barykady. W drewnianych skrzyniach leżały butelki – koktajle Mołotowa, w wiadrach był autentyczny gruz. Wystąpiliśmy w strojach z epoki. Nasza koleżanka na białych podkoszulkach namalowała znak Polski Walczącej. Rekwizyty, łącznie z prawdziwą bronią, dawały wrażenie autentyczności.

W ramach wychowania patriotycznego i kształtowania postaw obywatelskich Dyrekcja Szkoły zadecydowała, że uczcimy rocznicę Powstania Warszawskiego także w roku szkolnym 2014/2015.

Poniżej przedstawiamy terminarz projektu edukacyjnego „Łączy nas pamięć”:

1/ Ogłoszenie konkursu na projekty związane z Powstaniem (2 września 2014 r.).

2/ Udział uczniów wszystkich klas I i II w projekcji filmu „Miasto 44”.

3/ Ponowne przedstawienie inscenizacji teatralnej (przygotowanej przez uczniów klasy III C, pod opieką wychowawczyni mgr Beaty Ratajczak-Janyszek) dla około 300 uczniów naszej szkoły. Do udziału zaprosiliśmy także harcerzy z Publicznego Gimnazjum nr V w Opolu, którym gorąco dziękujemy za przybycie i współpracę.

Naszym występem upamiętniliśmy Powstanie Warszawskie, udowadniając, że „dopóki pamięć trwa, oni żyć będą”.

 

powstanie1.jpg

powstanie2.jpg

powstanie3.jpg

powstanie8.jpg

powstanie7.jpg

powstanie6.jpg

powstanie5.jpg

powstanie4.jpg

 Zdjęcia: Przemysław Halupczok (kl. II B)

"Właśnie nastał kres wakacji..."

Właśnie nastał kres wakacji, uświadomił nam to dzwonek, który 1 września zainaugurował nowy rok szkolny 2014/2015. Z tej okazji wszyscy uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V spotkali się w auli.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych i głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Katorosz. Słowami otuchy powitała wszystkich swoich uczniów, a szczególnie kochanych maturzystów.

Zaraz potem rozpoczęła się część artystyczna, którą śpiewająco rozpoczęła uczennica klasy 2E Weronika Czech. Następnie cała publiczność w dobrych nastrojach oglądała sceny z życia nauczycielki, która w czasie wakacji szukała szczęścia, by na koniec odnaleźć je w szkole. Przedstawienie zaprezentowała grupa teatralna Paradoks z klasy 2F. Całą uroczystość poprowadzili niezastąpieni drugoklasiści Aleksandra Zastępa oraz Marta Szproch z klasy 2D.

W tak doborowy nastrój wszystkich uczniów wprowadziła Pani Profesor Joanna Mochniak. To właśnie pod jej "egidą" wszyscy powitaliśmy ten nowy rok szkolny.

Wszystkim uczniom życzymy samych piątek, a nauczycielom dużo cierpliwości.

Tekst: Aleksandra Jacek (kl. 3F)

Fot. : Tomasz Angel (kl. 1F)

DSC01512.JPG

DSC01515.JPG

DSC01525.JPG

DSC01551.JPG

 

Przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

W kwietniu br. w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. Ta niezwykła lekcja historii składała się z dwóch części.

      pw4

Pierwszą stanowiła sesja popularnonaukowa.Uczniowie kl. I B: Magdalena Bratko, Jagoda Markiewicz, Monika Polednia oraz Szczepan Watras, przygotowani przez Panią mgr Grażynę Binkowską zaprezentowali rys historyczny Powstania Warszawskiego, skupiając się głównie na sporach dotyczących zasadności jego wywołania. Szczepan, cytując wielu historyków wcielił się w obrońcę zwolenników Powstania, zaś dziewczyny, które także swe argumenty pozyskiwały ze źródeł historycznych, były jego przeciwnikami. Uczniowie przywoływali opinie wielu historyków, zarówno zwolenników, jak i przeciwników decyzji o jego rozpoczęciu. Prezentacja zawierała także fragmenty pamiętników powstańczych oraz meldunki Himmlera dotyczące walczącej Warszawy.

   pw3

Całość wystąpienia uczniów kl. I B wzbogacona była fragmentami melodii powstańczych, które na fortepianie grał Przemysław Ślęzak, a na werblach przygrywał Krzysztof Kamiński z kl. III f. Do naszej sesji popularnonaukowej dołączyli również zaproszeni goście, prof. Uniwersytetu Opolskiego Pan Adam Suchoński oraz Pan dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo – Badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

   pw2
            Pan prof. Adam Suchoński wygłosił wykład pt. „Powstanie Warszawskie w zagranicznych podręcznikach historii”, w którym opowiadał o tym, jak ich autorzy uznają tamte wydarzenia za mało znaczące dla historii oraz jak bardzo je marginalizują. Natomiast Pan dr. Piotr Stanek przedstawił losy młodocianych powstańców po upadku Powstania Warszawskiego, wzbogacając swój wykład różnorodnym materiałem ikonograficznym. Wsłuchując się w jego opowieści i oglądając zdjęcia z tamtych wydarzeń, zdawaliśmy sobie sprawę z poświęcenia naszych rówieśników w walce o niepodległość ojczyzny.

   pw9
           Ten apel był dla nas wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Każdy
z nas zapamięta ją pewnie na bardzo długo, dzięki dostarczeniu nam szerokiej wiedzy i wielu wzruszeń.

Drugą część uroczystości wypełniła inscenizacja, przygotowana z uczniami klasy II C przez mgr Beatę Ratajczak-Janyszek.

pw8 

  pw7

                                                                        Tekst: Monika Polednia, kl. I B

Zdjęcia: Przemysław Halupczok, kl. I B

Apel z okazji Święta Niepodległości

11L1   11L4

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

W dniu 8 listopada 2013 r. w auli naszej szkoły odbył się apel z okazji dnia 11 Listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości.

Na początku wszyscy tradycyjnie odśpiewaliśmy „”Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie wysłuchaliśmy referatów przygotowanych przez uczniów szkoły dla dorosłych pod opieką dr Bożeny Malec-Masnyk. Dzięki tym odczytom dowiedzieliśmy się m.in., jak ten jakże ważny dzień przebiegał tutaj – w Opolu. Wczucie się w klimat umożliwiły nam podkłady muzyczne, przygotowane przez mgr Beatę Pałkę.

   11L2   11L10

Funkcję przerywnika pełniły występy chóru, w składzie: Sabrina Bieniek, Martyna Druszcz, Eryka Rzepka, Justyna Wystub, wraz z uczniami szkoły dla dorosłych. O perfekcyjną oprawę wokalną zadbał jak zwykle Przemysław Ślęzak z klasy III F.

Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem apelu, dzięki któremu wspólnie mogliśmy cieszyć się z rocznicy odzyskania niepodległości. Jego podsumowania dokonała Dyrektor Danuta Katorosz.

   11L3   11L9

Tekst: Julia Konrad, kl. III B

Zdjęcia: Przemysław Halupczok, kl. I B

Wystawę plakatów poświęconych rocznicy odzyskania niepodległości i ważnym postaciom tamtych czasów przygotowała ze swoimi uczniami mgr Grażyna Binkowska.

Logowanie