Kalejdoskop

W dniu 11 grudnia br. w naszej szkole odbył się „Konkurs wiedzy o Sejmie”.

Konkurs, którego celem jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie, zorganizowany został z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Tomaszem Kostusiem.

Część konkursową poprzedził przygotowany przez pracowników Kancelarii Sejmu, w ramach Wszechnicy Sejmowej, wykład dotyczący współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu, a pozostali uczestnicy dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne Sejmu.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Marszałka Sejmu, Pana Marka Kuchcińskiego.

 

Logowanie