Biblioteka

Biblioteka

W II semestrze tego roku szkolnego nauczyciele bibliotekarze rozpoczęli akcję Bookcrossing'u. Wzięli w niej udział nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz uczniowie naszej szkoły. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w nasze przedsięwzięcie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Książki stale "wędrują"od czytelnika do czytelnika.

W przyszłym roku szkolnym chcielibyśmy również kontynuować rozpoczętą akcję. Serdecznie prosimy o przynoszenie książek oraz o korzystanie z zebranego księgozbioru, który znajduje się w pracowni multimedialnej.

Nauczyciele bibliotekarze

 CK257120 CSC0033  DSC0025

Godziny pracy biblioteki PLO Nr V w roku szkolym 2015/2016

 

Biblioteka szkolna i centrum multimedialne są dostępne dla uczniów V LO

od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.30.

Ponadto w każdy poniedziałek uczniowie naszego liceum mogą korzystać ze zbiorów biblioteki i centrum multimedialnego do godziny 19.30, a w środę  i piątek do 19.00, kiedy pracują szkoły dla dorosłych.

 

dsc_6812m            dsc_6820m

Pomocą i radą w bibliotece służą uczniom V LO nauczyciele-bibliotekarze:

mgr Urszula Latała

mgr Elżbieta Paprota

mgr Alina Pasternicka

Logowanie