Wykaz podręczników i zestaw programów nauczania

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE - etap szkolny

06.11 - Olimpiada Języka Niemieckiego

09.11 - Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Wiedzy o Żywnieniu i Żywności

13.11 - Olimpiada Języka Angielskiego

17.11 - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

listopad - Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Prawie

grudzień - Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Logowanie