Kandydaci

Dla Kandydata

lo5 1

 

 

              

 

      kol kl. I

W roku szkolnym 2017/2018

zapraszamy tegorocznych absolwentów gimnazjów

do podjęcia nauki

w 6 klasach pierwszych

(przewidujemy maksymalnie 28 miejsc w każdej klasie)

 

 Minimalny próg punktowy - 125 punktów do każdego oddziału

 


Informacje ogólne

SYSTEM 2+1

W każdej klasie zostały wskazane tylko dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, które stają się obowiązkowe dla ucznia w momencie wyboru profilu klasy.

W połowie klasy pierwszej każdy uczeń będzie zobowiązany do zadeklarowania wyboru trzecich zajęć w zakresie rozszerzonym, z oferty przedmiotów wskazanych przez szkołę, ale zgodnych z preferencjami uczniów, np. język obcy (angielski lub niemiecki), język polski, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka, filozofia, historia muzyki, historia sztuki. Przedmiot ten będzie nauczany międzyoddziałowo od klasy drugiej i będzie od tego momentu obowiązkowy.

 

Języki obce

 Język angielski (pierwszy język obcy) nauczany będzie w systemie klasowym z podziałem na 2 grupy (bardziej i mniej zaawansowaną; punktem wyjścia jest poziom średnio zaawansowany; podział ten zostanie dokonany na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego).

 

Drugi język będzie nauczany międzyoddziałowo

- język niemiecki – kontynuacja języka nauczanego w gimnazjum - na dwóch poziomach.

- język francuski – kontynuacja - na jednym poziomie.

- język hiszpański – kontynuacja - na jednym poziomie.

Profile klas

W większości zachowujemy dotychczasowe nazwy profili, ponieważ sprawdzily sie w poprzednich latach i wciąż cieszą się zainteresowaniem, a równocześnie stanowią różnorodną propozycję kształcenia; 

najkrótszą historię ma klasa B o profilu matematyczno-lingwistycznym, którą tworzymy po raz czwarty, a której popularność rośnie z roku na rok.

             pol                      

KLASA I A   POLITECHNICZNA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka (od klasy pierwszej) oraz fizyka i astronomia (od klasy drugiej).

Zajęcia dodatkowerysunek techniczny i geometria wykreślna.

To klasa dla wielbicieli nauk ścisłych, którzy swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi, a więc najczęściej dla przyszłych inżynierów

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ język obcy obowiązkowy, 4/ informatyka lub fizyka.

 

matematyczno lingwistyczny

 

KLASA I B   MATEMATYCZNO-LINGWISTYCZNA

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka (od klasy pierwszej) oraz język angielski (od klasy pierwszej).

Zajęcia dodatkowetrzeci język obcy od podstaw (hiszpański lub rosyjski).

To idealna propozycja dla osób, które mają równocześnie ścisłe i humanistyczne zdolności; dająca możliwość wyboru bardzo różnych kierunków dalszego kształcenia, w zależności od konfiguracji przedmiotów rozszerzonych.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ język angielski obowiązkowy, 4/ biologia lub geografia lub drugi język obcy obowiązkowy.

 Slajd3

KLASA I C   BIZNESOWA

Przedmioty nauczane zakresie rozszerzonym:

matematyka (od klasy pierwszej oraz geografia (od klasy drugiej).

Zajęcia dodatkowe: ekonomia w praktyce.

To klasa dla tych, którzy myślą o założeniu własnej firmy lub prowadzeniu firmy rodzinnej czy też o pracy w charakterze np. ekonomistów, menedżerów.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ język obcy obowiązkowy, 4/ geografia lub wiedza o społeczeństwie.

 

 psych

 

KLASA I D   PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA  

Przedmioty nauczane zakresie rozszerzonym:

język polski (od klasy pierwszej) oraz biologia (od klasy drugiej).

Zajęcia dodatkowe - elementy pedagogiki i elementy psychologii.

To propozycja zwłaszcza dla osób, które lubią pracę z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi wymagającymi wsparcia i pomocy, chętnie angażujące sie w działalność np. w wolontariacie.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ język obcy obowiązkowy, 4/ biologia, chemia lub wiedza o społeczeństwie.biol

 

KLASA I E   BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

biologia (od drugiego półrocza klasy pierwszej) oraz chemia (od klasy drugiej).

Zajęcia dodatkowe: biologia w praktyce.

To klasa dla chcących po liceum kontynuować naukę na kierunkach medycznych i wszystkich związanych z ratowaniem życia, profilaktyką zdrowotną, pielęgnacją chorych itp.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ biologia, 4/ chemia lub fizyka.

 

 Slajd6

KLASA I F  HUMANISTYCZNO-KULTUROZNAWCZA  

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski (od klasy pierwszej) i historia (od klasy drugiej).

Zajęcia dodatkowe - wiedza o kulturze, podstawy prawa.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

1/ język polski, 2/ matematyka,

3/ język obcy obowiązkowy, 4/ historia lub wiedza o społeczeństwie.

   kola zapraszamy

Finał konkursu "Omnibus przyrodniczy" 2017

11 kwietnia 2017 r., zgodnie z tradycją, w naszej szkole odbył się „Omnibus przyrodniczy”, podczas którego uczniowie gimnazjów mogli sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinie biologii, chemii, fizyki oraz geografii.

  op6  op7

Po napisaniu testu, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek, by następnie, wraz z uczniami klasy I E, II E oraz II D, wziąć udział w wykładach naukowych. Pierwszy z nich został przeprowadzony przez mgr. Andrzeja Trzebuniaka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i nosił tytuł "Fizyka na rowerze". Prezentacja została urozmaicona ciekawymi doświadczeniami, które pozwoliły lepiej zrozumieć poruszane tematy. Następnie głos zabrała dr Małgorzata Płaczek z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, która w prelekcji zatytułowanej „Biotechnologia – potęga mikroorganizmów” w interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w to zagadnienie i wyjaśniła, jak istotną rolę odgrywa nie tylko w rozwoju nauki, ale także w codziennym życiu.

   op5

   op4

Po zakończeniu wykładów, ich uczestników poproszono o przejście do pracowni chemicznej, w której trzech uczniów naszej szkoły, Rafał Rajski i Oktawian Nega z III E oraz Jarema Skóra z I E, zaprezentowali niezwykle efektowne doświadczenia chemiczne. Największe zainteresowanie wzbudził jednak ciekły azot, którego wykorzystanie zaskoczyło obecnych. Stworzone przy jego pomocy mrożone ciastka i cola wywołały niemałe poruszenie.

  op2

  op3

Na zakończenie nastąpiło ogłoszenie wyników. W tegorocznym finale konkursu dla gimnazjalistów „Omnibus przyrodniczy”, który odbył się 11 kwietnia 2017 r. w naszym liceum, z testem zmagało się 31 uczestników.

W finale wyłoniono zwycięzców, którymi są:
 
         Michał Wach PG 5 – I miejsce
 
         Łukasz Simbiga PG Turawa – II miejsce
 
         Szymon Lissewski PG 8 – III miejsce
  
   op1

 

Dziękujemy wszystkim za udział, zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że z częścią uczestników spotkamy się ponownie już we wrześniu.

Tekst: Łucja Orłowska i Julia Jasińska kl. I E;

informacje o zwycięzcach - mgr Katarzyna Błażewska.

Zdjęcia: Stefani Koprek kl. I C

Wysokie miejsce V LO w rankingu liceapolskie.pl!

Ukazał się właśnie ranking liceapolskie.pl prowadzony przez dyrektora XII LO w Łodzi, który opracował inną metodologię niż obowiązująca w rankingu „Perspektywy” - głównym kryterium oceny szkoły czyniąc jej wyniki na egzaminie maturalnym (w aktualnym - z 2016 r.) oraz wskaźnik EWD (za lata 2014-2016).

Rezultaty maturzystów z V LO pozwoliły zająć szkole trzecie miejsce wśród liceów Opola, czwarte w województwie opolskim oraz 157 w kraju na 1031 liceów, których wyniki uwzględniono w obliczeniach (znalezienie się szkoły w rankingu zależało od przyjętej minimalnej liczby przystępujących do matury).

W rankingu na rok 2017 uwzględniono wyniki z egzaminu maturalnego 2016, a dokładnie z:

- języka polskiego - poziom podstawowy

- matematyki - poziom podstawowy

- trzech przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym przez największą liczbę osób w szkole (w V LO były to w maju 2016 roku – matematyka, biologia i język polski)

- język angielski – poziom rozszerzony.

Cieszymy się z dobrej pozycji w rankingu, ponieważ po raz kolejny potwierdza on skuteczność naszej pracy z uczniami w przygotowaniu ich do najważniejszego dla nich egzaminu oraz z przedmiotów, które są im potrzebne podczas rekrutacji na studia.

Oczywiście, nie ma rozwiązań idealnych – rezultat i pozycja szkoły mogłyby być wyższe, gdyby w rankingu zostały uwzględnione bardzo wysokie wyniki z geografii (którą zdawało tylko o kilku uczniów mniej niż język polski PR), języka niemieckiego (który w tym zestawieniu w ogóle nie jest brany pod uwagę) czy fizyki (zdawanej przez mniejszą liczbę uczniów - z najlepszym wynikiem w województwie!).

Korzystając z okazji przypominamy również, że wszyscy uczniowie klas trzecich zostali dopuszczeni do egzaminu maturalnego i zdali go w pierwszym terminie, czyli po raz kolejny V LO miało 100-procentową zdawalność na maturze!

Podziękowania dla gości Dnia Otwartych Drzwi 2017

Bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy

około 500 uczniom gimnazjów (wraz z przyjaciółmi),

którzy zdecydowali się nas odwiedzić

24 kwietnia 2017 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w V LO.

Wiemy, że zawitali do nas, w mniejszych lub większych grupach, czasem całymi klasami uczniowie większości gimnazjów - publicznych i niepublicznych - działających na terenie miasta Opola oraz gimnazjaliści z licznych szkół kilku powiatów naszego województwa. Jesteśmy pod wrażeniem, że tak wielu z Was chciało zatrzymać się na „Przystanku 5”, a potem udać się z nami w „Podróż do świata nauki”.

   podr 2

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie gabinetów przedmiotowych, branie udziału w minikonkursach, pytanie o profile nauczania i zasady rekrutacji do V LO.

Wierzymy, że wielu z Was będzie chciało spotkać się z nami jako przyszli uczniowie PLO nr V w Opolu. W ten sposób szczególnie zostanie nagrodzone zaangażowanie nauczycieli i uczniów, którzy przygotowali tę imprezę.

   przystanek SU 5

Dziękujemy również nauczycielom, którzy przyszli lub przyjechali z grupami gimnazjalistów i dyrektorom szkół, którzy umożliwili swoim uczniom udział w tym wydarzeniu.

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym V LO

Zajęcia w języku niemieckim dla gimnazjalistów

jn2017 6

Dnia 12.04 2017 r. grupa uczniów z  naszej szkoły poprowadziła zajęcia z uczniami szkół gimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do finału Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół.

  jn2017 3  jn2017 4

Po napisaniu testu uczniowie pracowali w trzech grupach. Pierwsza z grup uczestniczyła w zajęciach, których tematem był Snapchat. Uczniowie pod okiem Weroniki Koston z kl. I C oraz Marlen Sadlo z kl. I D rozwiązywali zadania,  oglądali film  i rozmawiali na temat tej popularnej wśród młodzieży aplikacji. Grupa druga pod przewodnictwem Julii Smolin (kl. II B)  i Justyny Korpali (kl. II D) tworzyła historyjki na temat wakacji związane z wylosowanymi przedmiotami. Następnym zadaniem było stworzenie mapy myśli do słowa ,,Urlaub”. Trzecia grupa pracowała z aplikacją quizlet. W sali komputerowej uczniowie rozwiązywali pod opieką Karola Przemusa (kl. III D), Natalii Drożak (kl. III C) oraz Sandry Dziuk (kl. III D) zadania z zakresu Landeskunde oraz gramatyki.

  jn2017 5  jn2017 2

Wszyscy uczniowie, zarówno gospodarze jak i goście, spisali się znakomicie, udawadniając, że nauka języków obcych wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie - może sprawić wiele radości.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego dnia, zarówno prowadzącym zajęcia, pomagającym w utrzymaniu porządku, jak i osobom, które upiekły ciasta.

Słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów: Instytutu Goethego w Krakowie, oraz do firm Lellek i APN.

Organizatorki: Ewa Młodawska i Anna Siwiec

Logowanie