Maturzyści

Egzamin maturalny 2017 w PLO nr V na 100% 

Z wielką radością informujemy, że wszyscy absolwenci naszego liceum (podobnie jak w latach ubiegłych) zdali egzamin maturalny!

Bardzo gorąco gratulujemy!

Szczegółowe wyniki

 

Przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy)

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO powiatu opolskiego

(gł. miasto Opole)

%

Średni wynik LO w województwie opolskim

%

Średni wynik w kraju

%

Język polski 60,7 58,6 (+2,1) 56,7 (+4,0) 56,0 (+4,7)
Matematyka 76,9 64,1 (+12,8) 57,7 (+19,2) 54,0 (+22,9)
Język angielski 90,4 83,1 (+7,3) 77,3 (+13,1) 71,0 (+19,4)
Język niemiecki 94,7 85,0 (+9,7) 78,7 (+16,0) 65 (+29,7)

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO

w powiecie opolskim %

(gł. miasto Opole)

Średni wynik LO

w województwie opolskim

%

Średni wynik 

 w Polsce

(wszystkie typy szkół)

%

Język polski 67,6 63,7 (+3,9) 57,5 (+10,1) 50,0 (+17,6)
Matematyka 55,8 50,8 (+5,0) 44,6 (+11,2) 37,0 (+18,8)
Język angielski 77,2 71,6 (+5,6) 65,5 (+11,7) 60,0 (+17,2)
Język niemiecki 80,0 77,3 (+2,7) 71,2 (+8,8) 56,0 (+24,0)
Geografia 57,8 44,9 (+12,9) 35,9 (+21,9) 31,0 (+26,8)
Biologia 52,7 46,9 (+5,8) 38,3 (+14,4) 37,0 (+15,7)
Chemia 50,7 48,4 (+2,3) 38,9 (+11,8) 41,0 (+9,7)
Historia 49,6 39,9 (+9,7) 32,9 (+16,7) 33,0 (+16,6)
Fizyka 50,1 47,1 (+3,0) 39,8 (+10,3) 40,0 (+10,1)
Informatyka 52,3 55,7 (-3,4) 38,1 (+14,2) 33,0 (+19,3)
Wiedza o społeczeństwie 43,3 36,5 (+6,8) 28,5 (+14,8) 26,0 (+17,3)

Do egzaminu przystąpiło 184 absolwentów i zdało go również 184 maturzystów. 

Plusem tegorocznej matury w V LO jest wzrost liczby absolwentów przystępujących do egzaminów na poziomie rozszerzonym (średnio każdy maturzysta zdawał 2,5 przedmiotu na tym poziomie).

Egzamin maturalny zdawany w maju 2017 r. dał nam i naszym tegorocznym absolwentom wiele powodów do satysfakcji, wśród nich najmocniej chcielibyśmy podkreślić te wyniki, które pozwoliły nam porównać się do najlepszych - w powszechnej opinii - liceów miasta Opola. Szczególnie cieszy drugie miejsce w powiecie opolskim (po LO III) z matematyki, na obydwu poziomach, a równocześnie trzecie miejsce w województwie opolskim (po Diecezjalnym Liceum w Nysie i III LO). Znakomicie poradzili sobie tegoroczni maturzyści na egzaminie z geografii, podobnie jak w latach poprzednich; średni wynik 57,8% daje szkole drugie miejsce w powiecie opolskim, po LO III, z tym że do egzaminów w naszej szkole przystąpiło 50 uczniów, a w III LO – 15. Podobnie jak w matematyce V LO uplasowało się na 3. miejscu w województwie. Szkoła może się poszczycić najlepiej zdanym egzaminem z historii w powiecie, a trzecim rezultatem w województwie (po dwóch liceach z Nysy), jednakże w naszym liceum przystąpiła do niego największa liczba absolwentów. Drugi rezultat osiągnęliśmy również w egzaminie z języka niemieckiego zdawanym na poziomie podstawowym.  Z pozostałych przedmiotów szkoła zajmuje trzecie miejsce wśród liceów ogólnokształcących miasta Opola.

Cieszą nas te wyniki, ponieważ nastąpił wzrost rezultatów z poziomu rozszerzonego, zarówno w stosunku do średnich liceów ogólnokształcących powiatu, jak i województwa opolskiego.

Logowanie