Dyrekcja

Dyrekcja

DYREKTOR NACZELNY ZESPOŁU SZKÓŁ

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

mgr  ROMUALD  FLORCZAK

 

WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

mgr  EWA  ADAMCZYK

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

mgr  BEATA  RATAJCZAK-JANYSZEK

Logowanie