Dzień z socjologią. Ciało. Porozmawiajmy o przemocy

We współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacją Laboratorium Zmiany zorganizowaliśmy Dzień z socjologią: Ciało. Porozmawiajmy o przemocy, który odbył się w naszym liceum 14 czerwca 2017. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas drugich PLO 5.

Dzień z socjologią został zainicjowany przez uczniów klasy 2 F uczęszczających na lekcje socjologii prowadzone przez dr Magdalenę Piejko z Instytutu Socjologii UO: Magdalenę Barysz, Katarzynę Raudzis, Annę Banaś, Sandrę Rzeczycką, Aleksandrę Pyka, Maję Zarzycką, Wiktorię Kantor, Wiktorię Materak, Karola Skałuba.

  dzs9

Hasłem przewodnim dnia była cielesność, uczniowie mieli okazję przepracować społeczne znaczenia związane z ciałem, intymnością i seksualnością.

   dzs10

W ramach Dnia odbyły się:

 • Wykłady: dr Anna Czerner, dr Michał Wanke, Stygmat. Społeczne kontrolowanie ciała
 • Warsztaty dramowe: Korytarz jako przestrzeń współbycia
 • Warsztaty społeczno-psychologiczne: Komunikowanie niezgody i wyznaczanie granic w relacjach społecznych

Celem wydarzenia było uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na kwestie związane z cielesnością i intymnością, szczególnie w kontekście przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i symbolicznej). Spotkania służyły przepracowaniu takich kwestii, jak:

 • Po co nam ciało? Czym różnią się nasze ciała? Dlaczego cielesność jest tak ważna? Do kogo należy nasze ciało?
 • Kim jesteśmy? Co nas łączy a co dzieli? Co to znaczy być kobietą i mężczyzną?
 • Jak zrozumieć odmienność innych? Jak rozmawiać o różnicach?
 • Jak wchodzimy w relacje z innymi? Jakie są społeczne oczekiwania wobec związków intymnych?
 • Czym jest intymność? Jaką rolę pełni w relacjach z innymi ludźmi?
 • Czy powinniśmy rozmawiać o cielesności i intymności? Jak rozmawiać? Co stanowi społeczne tabu?
 • Jak wyznaczać i komunikować swoje potrzeby i oczekiwania? Jak wyznaczać granice w relacjach intymnych?
 • Czym jest godność człowieka? Jak o nią walczyć?
 • Jak zamanifestować, zakomunikować swoją niezgodę w relacjach z innymi?
 • Jak przebiega proces stygmatyzacji i etykietyzacji? Jak wyznaczane są normy i wzory zachowań?
 • Czym jest przemoc? Jak ją rozpoznać? Jak na nią reagować?
 • Jak odzyskać siebie po przemocy? Jak poradzić sobie z traumą, stresem i społecznym odrzuceniem?

  dzs5  dzs7

Interaktywna formuła wykładów oraz warsztatów pozwoliła uczestnikom na bezpośrednie zaangażowanie się w podejmowaną i dyskutowaną problematyką rozwijając szereg kompetencji społecznych związanych z relacjami interpersonalnymi, współdziałaniem, poszukiwaniem porozumienia, rozpoznawaniem i rozumieniem potrzeb jednostkowych i grupowych oraz, co najważniejsze, rozwijając w uczestnikach wrażliwość społeczną.

  dzs1  dzs3

Wydarzeniu towarzyszyły działania związane z przestrzenią szkoły. Uczniowie uczęszczający na lekcje socjologii przygotowali materiały (chmurki z hasłami, powiedzeniami, sloganami oraz plansze z celowo dobranymi i zestawionymi cechami człowieka/ciała człowieka) i rozwiesili je w różnych częściach szkoły. Celem tego działania było sprowokowanie uczniów do refleksji nad znaczeniem ciała zarówno w sensie indywidualnym, jak i społecznym.

W wydarzeniu wzięła udział blisko setka uczniów. Po wykładach podzieleni na grupy warsztatowe pracowali pod opieką doświadczonych trenerów (psychologów, socjologów, pedagogów) oraz absolwentów i studentów Uniwersytetu Opolskiego:

Karolina Pisz (trenerka rozwoju osobistego, wiceprezeska Fundacji Laboratorium Zmiany)

Marzanna Pogorzelska (pedagożka, trenerka, pracownik naukowy)

Marta Zdybek (psycholog, trenerka, wiceprezeska Fundacji Aktywizacji i Edukacji Społecznej Senso)

Michał Szyderski (psycholog, trener, badacz społeczny)

Agnieszka Kalicińska (psycholog, trenerka, nauczyciel akademicki)

Agata Trzcina (terapeutka, trenerka, absolwentka socjologii i studentka psychologii)

Anna Czerner (socjolożka, badaczka społeczna)

Magdalena Piejko (socjolożka, Instytut Socjologii UO)

Michał Wanke (socjolog, pracownik naukowy w Instytucie Socjologii UO, Koordynator Biura ds. Międzynarodowych Programów Studiów UO)

Marcin Deutschmann (student socjologii na specjalności Badania socjologiczne w praktyce społecznej)

Joanna Gacka (studentka filologii angielskiej)

Karolina Trościanka (absolwentka socjologii, kierownik ACK UO)

Katarzyna Nowak (studentka socjologii na specjalności Badania socjologiczne w praktyce społecznej)

Patrycja Wons ((studentka Applied Gender Studies)

Magdalena Kurowska (studentka Applied Gender Studies, Ambasadorka Karier UE)

Oksana Smolnikova (studentka Intercultural Communication)

  dzs4  dzs2

Dziękujemy za zaangażowanie w realizację pomysłu. To jest właśnie socjologia (nauka) w działaniu!

Logowanie