Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szanowni Państwo !

Składam serdeczne podziękowania Dyrekcji, Wychowawcom klas III i wszystkim Nauczycielom

za udział i wspólną zabawę na Studniówce 2014 w Hotelu Arkas w Prószkowie.

Szczęgólne podziękowania kieruję do Pani Teresy Seremak za pomoc i zaangażowanie w organizację imprezy.

Mam nadzieję, że czas spędzony na tej imprezie był także dla Państwa czasem zabawy i radości karnawałowej.

Jednocześnie chcę przeprosić za niedociągnięcia czy wpadki organizacyjne,

których nie uniknęliśmy

i zapewnić, że były one jedynie skutkiem stresu czy przypadku losowego.

Podziękowanie składam także młodzieży - za wspaniałą i kulturalną zabawę i atmosferę od początku do końca studniówki.

Mam nadzieję, że Państwa odczucia są takie jak nasze i możemy wspólnie powiedzieć,

że Studniówka 2014 była wspaniałą imprezą.

Serdecznie pozdrawiam

Anna Gebauer

 

W imieniu własnym, nauczycieli oraz uczniów

dziękuję gorąco wszystkim rodzicom, którzy swoją pracą przyczynili się

do zorganizowania w pięknym otoczeniu tegorocznej studniówki

i zadbali o każdy szczegół, decydujący o tym, że przeżyliśmy wspólnie

niezwykły bal abiturientów.

Jestem świadoma wysiłku, który musieliście Państwo włożyć

w organizację imprezy, wymagającej od wszystkich długoterminowego zaangażowania.

Chciałabym szczególnie podziękować Pani Annie Gebauer-

- Przewodniczącej Rady Rodziców

oraz Pani Monice Pawlickiej,

które przyjęły na siebie trud kierowania całym przedsięwzięciem.

Dyrektor Zespołu Szkół

Danuta Katorosz

Rodzicom naszych uczniów, którzy chcieliby dokonać wpłaty na Radę Rodziców,

podajemy numer rachunku:

 

Bank Millenium S.A. Opole 15 1160 2202 0000 0001 6358 1043;

Rada Rodziców V LO, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

 

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska ucznia

oraz klasy, do której uczęszcza.

 

Logowanie