Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2021 r. - Dzień Komisji Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

23 grudnia 2021 – 1 stycznia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r. - zakończenie zajęć w semestrze programowo najwyższym (IIIA2 ZLO)

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych (LOD i ZLO)

4 – 23 maja 2022 r. – egzamin maturalny

24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 październik 2021 r. - Dzień Komisji Edukacji Narodowej

22 październik 2021 r. - Dzień Patrona szkoły

2 listopad 2021 r. – Dzień Zaduszny

4 – 6 maj 2022 r. – egzaminy maturalne

17 czerwiec 2022 r.