Loading...

Nauczyciele

Grono pedagogiczne LO nr V

w roku szkolnym 2017/2018

Religia

mgr Magdalena Kasperska
ks. mgr Paweł Michalewski

Etyka

mgr Marcin Szymański

Język polski

mgr Sylwia Antczak
mgr Anna Klimczyk
mgr Marzena Kowalska
mgr Joanna Mochniak
mgr Beata Ratajczak-Janyszek
mgr Agnieszka Wojnowska

Język angielski

mgr Joanna Dobrzyńska-Róg
mgr Lena Jabłkowska-Szczepańska
mgr Tomasz Kaczanowski
mgr Elżbieta Olak-Posacka
mgr Sebastian Raduj
mgr Teresa Seremak
mgr Anna Trojan
mgr Rafał Włodarczyk

Język francuski

mgr Elżbieta Paprota

Język hiszpański

mgr Angelika Tasarek

Język niemiecki

mgr Małgorzata Lisowska
mgr Ewa Młodawska
mgr Anna Siwiec
mgr Anita Wodarz-Raudzis

Historia

mgr Grażyna Binkowska
mgr Anna Kasprzak
mgr Krystyna Ziemska
mgr Beata Primke

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krystyna Ziemska

Historia i społeczeństwo

mgr Anna Kasprzak
mgr Krystyna Ziemska

Wiedza o kulturze

mgr Joanna Mochniak

Matematyka

mgr Ewa Adamczyk
mgr Beata Cichosz
mgr Zofia Jarynowska
mgr Marcin Wesołowski
mgr Małgorzata Żebrowska
mgr Agnieszka Kuczma

Fizyka i astronomia

mgr Jarosław Muzolf
mgr Arleta Piwko

Chemia

mgr Małgorzata Gregorasz
mgr Małgorzata Gonos

Biologia

mgr Bożena Bujacz
mgr Katarzyna Błażewska
mgr Urszula Pisarek

Przyroda

mgr Katarzyna Błażewska
mgr Małgorzata Gregorasz
mgr Jarosław Muzolf
mgr Alina Szajda

Geografia

mgr Ewa Kucharczyk
mgr Alina Szajda

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Zofia Jarynowska
mgr Ewa Szymków-Cmokowska

Informatyka

mgr Małgorzata Gregorasz
mgr Mariola Lewandowska

Wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Błażewski
mgr Elżbieta Kamforowska
mgr Andrzej Kowalczyk
mgr Agnieszka Młyńska-Kowalczyk
mgr Rafał Watras

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bożena Bujacz
mgr Romuald Florczak

Elementy pedagogiki

mgr Beata Romanowska

Elementy psychologii

mgr Katarzyna Juros

Ekonomia w praktyce

-

Podstawy prawa

mgr Andrzej Toll

Socjologia

-

Rysunek techniczny

-

Historia muzyki

mgr Justyna Sandecka

Elementy filozofii

mgr Marcin Szymański

Wychowawcy klas pierwszych

Klasa 1A
mgr Anna TROJAN

Klasa 1B
mgr Agnieszka KUCZMA

Klasa 1C
mgr Sebastian RADUJ

Klasa 1D
mgr Anna KLIMCZYK

Klasa 1E
mgr Teresa SEREMAK

Klasa 1F
mgr Agnieszka WOJNOWSKA

Wychowawcy klas drugich

Klasa 2A
mgr Elżbieta OLAK-POSACKA

Klasa 2B
mgr Beata CICHOSZ

Klasa 2C
mgr Anna KASPRZAK

Klasa 2D
mgr Katarzyna BŁAŻEWSKA

Klasa 2E
mgr Marzena KOWALSKA

Klasa 2F
mgr Grażyna BINKOWSKA

Wychowawcy klas trzecich

Klasa 3A
mgr Mariola LEWANDOWSKA

Klasa 3B
mgr Krystyna ZIEMSKA

Klasa 3C
mgr Alina SZAJDA

Klasa 3D
mgr Joanna DOBRZYŃSKA-RÓG

Klasa 3E
mgr Urszula PISAREK

Klasa 3F
mgr Joanna MOCHNIAK

Pedagog szkolny

mgr Beata ROMANOWSKA

Psycholog szkolny

mgr Katarzyna JUROS

Doradca zawodowy

mgr Jolanta SOPPA