Loading...

Dla rodziców


Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, informuje,że od roku szkolnego 2018/2019 szkoła nie będzie pośredniczyła pomiędzy rodzicem a firmą ubezpieczeniową w zawieraniu umów na ubezpieczenie uczniów.

Szkoła w celach pomocniczo-informacyjnych przedstawia oferty poniższych firm ubezpieczeniowych. W celu ubezpieczenia ucznia należy wejść na którąś z poniższych stron i postępować zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

1. www.ubezpieczenia.nau.pl – hasło tmaj3318 (Ubezpieczenia NAU)

2. www.ubezpieczenieuczniow.pl – kod dostępu do oferty : B2JT5F (Nord

Serwis)

Informuję również, że w holu głównym (łączniku) są do wglądu oferty, które wpłynęły do szkoły. Rodzic może wybrać ofertę z przedstawionych przez szkołę lub inną.


Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole

1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia winno być zapisane na druku, który znajdziecie Państwo w załączniku pod tekstem artykułu.

2. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy – o ile to możliwe – przed przewidywaną nieobecnością ucznia lub najpóźniej do 3 dni po powrocie ucznia do szkoły (skrócenie terminu dostarczania usprawiedliwień obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016 i zostało ujęte w dokumencie: Ocenianie Wewnątrzszkolne).

3. Sposoby uzupełniania przez ucznia zaległości oraz zasady zaliczania materiału są uregulowane przez Ocenianie Wewnąrzszkolne.


Usprawiedliwienie nieobecności – kliknij i pobierz!


Konto Rady Rodziców V LO

Rodzicom naszych uczniów, którzy chcieliby dokonać wpłaty na Radę Rodziców, podajemy numer rachunku:

 

Bank Millenium S.A. Opole 15 1160 2202 0000 0001 6358 1043;

Rada Rodziców V LO, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.