Mobirise

Terminarz rekrutacji
w PLO Nr V w Opolu:Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 16:00. 


W dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku należy wprowadzić punkty z egzaminu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne osiągnięcia.

W tym samym terminie należy złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Osiągnięcia, za które wprowadzono punkty drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły podstwowej). Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

W dniach 6 -7 czerwca 2019 roku w sali 116, w godzinach od 14.00 do 16.00, proponujemy pomoc w zalogowaniu się do systemu.

11 lipca 2019 roku do godziny 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr V.

W dniach od 11 lipca do 15 lipca 2019 roku musisz potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły i dostarczyć oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16 lipca 2019 roku wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły

System REKRUTACJI

Kliknij i zaloguj się do systemu rekrutacyjnego VULCAN!

© Copyright 2019 Michał Naszkiewicz - All Rights Reserved