Loading...

RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole (nr tel.: 77 4542751, 77 4545668 adres e mail:sekretariat@zsprymas.opole.pl)
  2. W Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu:  77 4542751, 77 4545668 lub adresem e-mail: iod@zsprymas.opole.pl