Statut Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu  pobierz
 Regulamin Samorządu Uczniów w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr V  pobierz
 Regulamin Samorządu Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  pobierz
 Regulamin Samorządu Słuchaczy Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  pobierz
 Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu  pobierz
 Zasady organizacji wycieczek szkolnych PLO V  pobierz
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny  pobierz