Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

                           1.   4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

                           2.   14 października2023 r. –Dzień Komisji Edukacji Narodowej

                           3.   23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024 r. – zimowa przerwa świąteczna

                           4.   15-28stycznia2024 r. – ferie zimowe

                           5.   28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

                           6.   26 kwietnia 2024 r. – zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych

                           7.   od 7maja 2024 r. – egzamin maturalny

                           8.   21 czerwca 2024 r. – zakończenie zajęć

                           9.   22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie

                                                      Dni wolne od zajęć dydaktycznych

                                                          1.    2 – 3 listopad 2023 r. (czwartek, piątek)

                                                           2.    2 maj 2024 r. – (wtorek)

                                                           3.    6, 7, 8, 9, 10, 13 maj 2024 r. – egzaminy maturalne

                                                           4.    31 maj 2024 r. – (piątek)