tekst: Elżbieta Olak-Posacka

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci” – tym cytatem z Antoine de Saint-Exupery można by podsumować ostatni tydzień w naszej szkole, podczas którego odbyło się pierwsze spotkanie uczniów i nauczycieli z trzech szkół (Polska, Francja, Szwecja) w ramach projektu Erasmus+ Współpraca Szkół, który realizujemy w latach 2018-2020. Tematem naszego projektu jest szeroko pojęty zrównoważony rozwój, obejmujący zagadnienia z zakresu ekologii, socjologii oraz biznesu.

NOW – Nature Our Wealth

Nazwa tego projektu to NOW (TERAZ), skrót od Nature Our Wealth (Natura Nasze Bogactwo). NOW – bo sytuacja jest tak poważna, że musimy działać już teraz. Uczniowie obserwują dobre i złe praktyki związane z tematem, dokumentując je poprzez fotografie i wystawy, przeprowadzają wywiady z ludźmi, odwiedzają zakłady pracy, a rezultaty swojej pracy publikują na specjalnie utworzonej do współpracy stronie na platformie eTwinning. Trzy międzynarodowe spotkania – w Polsce, Szwecji i Francji – mają na celu wymianę doświadczeń, obserwację tego, co dzieje się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w poszczególnych krajach oraz nawiązanie przyjaźni między rówieśnikami.

Polska – Opole – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V

W naszej szkole gościliśmy aż 39 uczniów z Francji oraz 3 nauczycieli, oraz 11 uczniów i 3 nauczycieli ze Szwecji. Wszyscy oni zostali ugoszczeni w domach uczniów naszej szkoły, tworząc ogromną grupę. Przez cały tydzień realizowaliśmy różnorodne zajęcia, podzielone na grupy. Odbył się wykład pani Wandy Pazdan, która wręczyła każdemu uczestnikowi własnoręcznie napisaną książeczkę o Zrównoważonym Rozwoju. Uczestniczyliśmy również w zajęciach z artystami w Instytucie Sztuki, gdzie tworzyliśmy ekologiczne torby z odpadów pod kierunkiem pana Ignacego Nowodworskiego, oraz torby z materiału metodą sitodruku z panem Michałem Krawcem. Pan Marcin Marciniak poprowadził warsztaty tworzenia kwietników z roślin pochłaniających smog. Ponadto odbyły się zajęcia z innowacji społecznych prowadzone przez pana Roberta Geisslera. Zwiedziliśmy zakłady pracy – Nutricia oraz ECO, gdzie zostaliśmy oprowadzeni i mieliśmy okazję zadawać pytania związane z naszym projektem. Dodatkowo, odwiedziliśmy Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach oraz Palmiarnię w Gliwicach. Nie mogło zabraknąć także zwiedzania miasta Opola, podczas którego byliśmy gośćmi pana Macieja Wujca, Wiceprezydenta Miasta Opola.

Podczas ostatniego dnia projektu uczniowie przedstawili rezultaty swojej pracy oraz wnioski na kolejne spotkania. Przed nami bowiem, oprócz intensywnej pracy pomiędzy wizytami, wyjazdy do Szwecji oraz Francji. Dzięki temu spotkaniu wiele osób uświadomiło sobie, jak ważne są działania związane ze zrównoważonym rozwojem i jak mało czasu pozostało na ich realizację. Oprócz tego, nawiązano przyjaźnie, które ułatwią współpracę na przyszłość.