DR DOROTA GAJDA-SZCZEGIELNIAK

DYREKTOR   ZESPOŁU  SZKÓŁ

MGR  ALEKSANDRA TASKIN

WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH
W PUBLICZNYM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V

MGR  SYLWIA ANTCZAK

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH
W PUBLICZNYM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V

MGR  MAŁGORZATA PODRAZA

WICEDYREKTOR
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
I
ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH