Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na wskazane konto

Rada Rodziców przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Opolu
Bank Millenium S.A. Opole
15 1160 2202 0000 0001 6358 1043

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W imieniu Prezydium Rady Rodziców Publicznego Liceum Ogólnokształcącego m V w Opolu, serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Ostatnie lata pokazały, że aktywność Rady Rodziców, pod przewodnictwem Pani Anny Patelskiej, osiągnęła wysoki poziom, a zaangażowanie Rodziców pozwoliło na realizację wielu projektów i zadań. Zachęcamy Państwa do kontynuowania tej tradycji i swojego udziału w przestrzeni szkolnej. Wsparcie Grona Pedagogicznego oraz naszych Licealistów na ścieżce edukacyjnej będzie w pełni możliwe dzięki Państwa obecności.

Zapraszamy Wszystkich Rodziców do czynnego udziału w kształtowaniu naszej licealnej społeczności, zgłaszania swoich próśb i wniosków, a także nowych pomysłów dla wzbogacenia oferty edukacyjnej, a także społecznej naszych Uczniów.

Zachęcamy Państwa do wpłat kwoty 100 zł na fundusz Rady Rodziców. Powodzenie wielu projektów, w szczególności naszych Uczniów uzależnione jest od stanu konta Rady Rodziców. Wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wpłaty. Samorząd Uczniowski ma ambitne plany i liczy na nasze wsparcie!

Pamiętajcie również, że Rada Rodziców udziela wsparcia odpowiadając na prośby osób najbardziej potrzebujących.

Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium

 • Rafał Bujak – Przewodniczący
 • Amelia Zembaczyńska – Wiceprzewodnicząca
 • Barbara Urban – Sekretarz
 • Kamila Nowak – Członek
 • Marcin Baron – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 • Katarzyna Broda
 • Małgorzata Klimek
 • Tomasz Sołtys

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Prezydium:

 • Amelia Zembaczyńska – Przewodnicząca
 • Rafał Bujak – Wiceprzewodniczący
 • Barbara Urban – Sekretarz
 • Ewa Krasowska – Członek
 • Sylwester Śliwiński – Skarbnik
 • Komisja Rewizyjna:
 • Joanna Żelasko
 • Aleksandra Sachańbińska
 • Katarzyna Wajs

Regulamin Rady Rodziców i Uchwały Rady Rodziców do pobrania na dole strony.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Foto: Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców PLO Nr V w Opolu, rok szkolny 2020/2021

Prezydium:

 1. Anna Patelska – Przewodnicząca
 2. Magdalena Tokarz – Wiceprzewodnicząca
 3. Joanna Wilczyńska – Sekretarz
 4. Ewa Krasowska – Członek
 5. Sylwester Śliwiński – Skarbnik
 6. Komisja Rewizyjna:
 7. Barbara Urban
 8. Amelia Zembaczyńska
 9. Joanna Żelasko

Do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulamin Rady Rodziców 196 KB 119
zip Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 175 KB 105
zip Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 5 MB 94
zip Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 2 MB 110
jQuery(document).ready(function($) { var attachmentsTable = $('#attachmentsTable').dataTable({ paging: false, "ordering": true, 'sDom': 't', info: false, language: { "processing": "Przetwarzanie...", "search": "Szukaj:", "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji", "info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie", "infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych", "infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)", "infoPostFix": "", "loadingRecords": "Wczytywanie...", "zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji", "emptyTable": "Brak danych", "paginate": { "first": "Pierwsza", "previous": "Poprzednia", "next": "Następna", "last": "Ostatnia" }, "aria": { "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco", "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco" } }, }); $('#attachmentsSearchInput').keyup(function(){ attachmentsTable.fnFilter($(this).val()) ; }) } );