mLegitymacja dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w smartfonie.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek jego rodziców/opiekunów prawnych. Wniosek o mLegitymację składa się do szkoły.

Aby korzystać z mLegitymacji, uczeń musi pobrać na swój telefon bezpłatną aplikację rządową mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Nie tylko podczas kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina. mLegitymacja daje prawo do otrzymania dodatkowych, przysługujących uczniom, zniżek. mLegitymacja wydawana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Aktywacja mLegitymacji

 1. Przeczytanie przez ucznia i rodzica/opiekuna regulaminów:
  – mLegitymacji szkolnej w Aplikacji mObywatel,
  – mLegitymacji szkolnej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Opolu .
 2. Przesłanie zdjęcia ucznia na adres mlegitymacja@zsprymas.opole.pl . Plik ze zdjęciem musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB. Nazwa pliku ze zdjęciem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.
 3. Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub zeskanować i przesłać wraz ze zdjęciem na adres mlegitymacja@zsprymas.opole.pl
 4. Wprowadzenie, przez upoważnionego pracownika szkoły, danych ucznia do systemu, wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację.
 5. Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych. Po odbiór danych uczeń zgłasza się do wskazanego pracownika szkoły z ważną legitymacją w wersji papierowej.
 6. Pobranie przez ucznia lub rodzica/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód.
 7. Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji.
 8. Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel.

Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

 • systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3;
 • dostęp do sklepu Google Play lub App Store;
 • przynajmniej 100 MB wolnej pamięci;
 • nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
 • moduł łączności Bluetooth;
 • połączenia z internetem;
 • aparat fotograficzny

Do pobrania:

 1. Regulamin mLegitymacji szkolnej
 2. Wniosek o wystawienie / anulowanie mLegitymacji

Ważne linki: