W roku szkolnym 2024/2025  w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Opolu zostaną utworzone następujące klasy ponadpodstawowe:

1A DZIENNIKARSKO-PRAWNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, grupa 1 – WOS; grupa 2 - historia.

Trzeci przedmiot rozszerzony jest wybierany przez kandydata w trakcie rekrutacji
(kandydat logując się wybiera odpowiednią grupę).

Zajęcia dodatkowe:

 • elementy dziennikarstwa z Public Relations,
 • elementy prawa,
 • socjologia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • grupa 1 – WOS; grupa 2 - historia.

1BC INFORMATYCZNO - BIZNESOWA

Grupa B - Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

Zajęcia dodatkowe:

 • aplikacje internetowe

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • informatyka.

Grupa C - Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski.

Zajęcia dodatkowe:

 • ekonomiapraktyce,
 • socjologia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • geografia.

1D PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski.

Zajęcia dodatkowe:

 • podstawy pedagogiki,
 • podstawy psychologii,
 • socjologia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język angielski,
 • biologia.

1E PRZYRODNICZO-MEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, grupa 1 - chemia, grupa 2 - matematyka.

Trzeci przedmiot rozszerzony jest wybierany przez kandydata w trakcie rekrutacji
(kandydat logując się wybiera odpowiednią grupę).

Zajęcia dodatkowe: biologia w praktyce, chemia w praktyce

Przedmioty punktowane w rekrutacji:

 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia.