340 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

  • Post author:

Uczniowie klasy IA 12 września wzięli udział w sesji popularnonaukowej poświęconej 340. rocznicy „Odsieczy Wiedeńskiej”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Współorganizatorem sesji był Instytut Śląski, który reprezentowała p. Leokadia Drożdż oraz Instytut Historii, Uniwersytet Opolski . Zaproszenie do udziału w sesji w roli prelegentów przyjęli mgr Karolina Biedka z referatem „Jedyna duszy i serca mego pociecho, czyli co Jan III Sobieski do Marysieńki o bitwie pod Wiedniem napisał”; dr Dariusz Gołębiowski, który przedstawił temat „Jana III Sobieskiego i Odsieczy Wiedeńskiej w przestrzeni publicznej”; dr Bartłomiej Janicki z prezentacją zatytułowaną „Sobieski i jego wiedeńska victoria w piosence” oraz dr hab., prof. UO Marek Białokur, który skupił się na „Podręcznikowym obrazie bitwy pod Wiedniem z 12 września 1683 roku”.