ANALIZA DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

  • Post author:

ANALIZA DIAGNOZY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH NA POCZĄTEK NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

W dniu 19 października br. w Miejskim Ośrodku Wspomagania Edukacji w Opolu odbyła się konferencja przedmiotowo – metodyczna, której głównym w celem było podsumowanie testu „na wejściu” w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych.  Diagnoza została przeprowadzona 17 września 2021r. Wzięło w niej udział 1839 uczniów z 15 szkół ponadpodstawowych miasta Opola, w tym 6 liceów ogólnokształcących oraz 9 techników.

Analiza wyników diagnozy wykazała, że średnia wyników szkół wynosi 40%, w tym najniższa średnia to 22%, a najwyższa 67%.
Średni wyniki uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu to 65%!

 

test