Antybiotykooporność

  • Post author:

Lekcja

Uczniowie klas realizujących rozszerzony program z biologii, uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu „Wzmocnienie świadomości społecznej na temat antybiotykooporności”. Najpierw odbyła się w szkole wystawa plakatów przedstawiających przyczyny zakażeń bakteryjnych. Następnie studenci przeprowadzili krótki wykład połączony z prezentacją, zaprezentowali również przykłady antybiogramów, a na koniec quiz z zakresu przedstawionej wiedzy. Uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu mikrobiologii a w szczególności antybiotykooporności.

Antybiotyki

Antybiotyki uznawane są za jedno z najważniejszych odkryć medycyny. Poza udokumentowanym leczeniem chorób bakteryjnych stanowią jedno z najważniejszych „medycznych narzędzi”. Bez nich nie byłoby możliwe wykonywanie takich procedur medycznych jak operacje, przeszczepy i wiele innych.

Znanych jest ponad 15 klas antybiotyków, które różnią się pod względem struktury chemicznej i oddziaływania na bakterie. Konkretny antybiotyk może bowiem skutecznie zwalczać jeden lub wiele rodzajów bakterii.

Antybiotykooporność

Niestety antybiotykooporność jest coraz częstszym i coraz bardziej odczuwalnym zagrożeniem dla pacjentów, a zakres tego zjawiska spowodował, że jest jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Opcje terapeutyczne ulegają wyczerpaniu, wzrasta śmiertelność z powodu zakażeń wywoływanych przez oporne drobnoustroje. Wg wniosków Dr Margaret Chan Dyrektor Generalnej WHO przedstawionych podczas spotkania przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku „narastanie zjawiska antybiotykooporności oznacza globalny kryzys i jedno z największych aktualnych zagrożeń dla zdrowia”, które „może prowadzić do ostatecznego kryzysu współczesnej medycyny”.