Banknoty E-71

  • Post author:

5 kwietnia klasa 4A w ramach lekcji historii odwiedziła dzisiaj opolski oddział Narodowego Banku Polskiego, by poznać dzieje ujawnionej niedawno serii banknotów E-71, przygotowanej w okresie PRL na wypadek wojny pomiędzy państwami członkowskimi Układu Warszawskiego a krajami NATO. Dzięki krótkiemu wprowadzeniu p. Sławomira Kusza, goście z PLO V mogli również poznać główne zadania naszego banku centralnego.

Tajne banknoty

Historia banknotów o kryptonimie „E-71”, jak również związane z nimi i niewyjaśnione do chwili obecnej zagadki, mogłyby posłużyć za kanwę scenariusza dobrego filmu sensacyjnego. W jednym ze skarbców Narodowego Banku Polskiego były przechowywane od dziesięcioleci trzy drewniane wojskowe skrzynie opatrzone przywieszką „tajne specjalnego znaczenia”. Po latach, w maju 2015 r., przystąpiono do prac mających na celu wyjaśnienie przeznaczenia
przechowywanych skrzyń i ustalenie ich faktycznej zawartości. Po ich komisyjnym otwarciu okazało się, że znajdowały się tam trzy komplety materiałów służących do produkcji banknotów o kryptonimie „E-71” – przygotowanych na wypadek możliwego konfliktu zbrojnego. Jeden komplet został przekazany do PWPW, pozostałe dwa znajdują się obecnie w dyspozycji NBP. Tajne banknoty „E-71” zostały zaprojektowane i wyprodukowane w okresie reżimu
komunistycznego na wypadek konfliktu zbrojnego pomiędzy Związkiem Sowieckim i jego satelitami a państwami NATO