#DoHymnu

  • Post author:

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu, nad którymi opiekę sprawuje Urszula Bartczak, nauczycielka muzyki, nagrali cztery zwrotki hymnu Polski w Studiu M im. SBB w Radiu Opole.

Z inicjatywą nagrania wyszedł wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, a realizacją zajęło się Radio Opole.

2

Była to doskonała okazja, by przypomnieć sobie albo utrwalić wszystkie 4 strofy hymnu Polski. Pieśni napisanej ponad 220 lat temu, opartej na linii melodycznej ludowego mazurka.
Link do pobrania pliku: https://kuratoriumopolepl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mwasowski_kuratorium_opole_pl/ESXLb_2nx5JJmTgFTqH8y0YB-DZ6SXoAPeOjHtQPtVaO5g?e=GxFWZk