Finalistka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

  • Post author:

W dniach 22-24.03.2023 w Szczecinie odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Weronika Drobisz uczennica klasy IV c została finalistką tej Olimpiady i zgodnie z regulaminem uzyskała 100% punktów z biologii na wybrane kierunki studiów i zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na wskazane uczelnie w Polsce.
Serdecznie gratulujemy Weronice osiągniętego sukcesu.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.