Grupa Wsparcia dla Rodziców w PLO Nr V w Opolu

  • Post author:

Czas pandemii, a co za tym idzie, nauki zdalnej w szkołach, dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli  był czasem bardzo trudnym. Spowodował olbrzymi wzrost trudności psychofizycznych, z którymi obecnie borykają się uczniowie. Zdecydowanie wzrosła liczba uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami depresyjnymi.

            Prawie każdego dnia w gabinecie szkolnych specjalistów zjawia się uczeń/uczennica. którzy zgłaszają problemy emocjonalne, zdrowotne. Uczniowie mają obniżoną  koncentrację, nie radzą sobie  ze stresem. W obliczu tych mnogich, codziennych wyzwań, trudno o szybką kompleksową pomoc. Pomocą tu jest wypracowana przez lata w szkole szeroko rozumiana współpraca między szkolnymi specjalistami a nauczycielami/wychowawcami, która skutkuje powodzeniem i buduje sprzyjającą uczeniu się przyjazną atmosferę , z której szkoła słynie.

            Szkolna pedagog przy wsparciu szkolnej psycholog, postanowiły rozszerzyć tę współpracę i wyszły z inicjatywą utworzenia w szkole Grupy Wsparcia dla Rodziców uczniów z trudnościami.  Pomysł spodobał się prężnie działającej w „Piątce” Radzie Rodziców i został  wpisany jako jedno z działań w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym. Dzięki temu, panie specjalistki dostały tzw. „zielone światło” do podjęcia działań.

            Pod koniec października 2021 r. odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców. Ustalono na nim główne potrzeby przybyłych Rodziców dotyczące tematyki spotkań oraz ich częstotliwość. Zaplanowano dwa kolejne spotkania. Po koniec listopada odbyło się spotkanie poświęcone tematowi depresji. Temat wpisywał się także doskonale w organizowany w tym czasie tydzień promocji zdrowia w szkole. Gościem zaproszonym na to spotkanie była pani psycholog Joanna Meres – Soblik z Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Opolu, by merytorycznie wspomóc szkolnych specjalistów,  a przede wszystkim Rodziców uczniów przybyłych na spotkanie. Kolejne spotkanie planowane jest w pierwszej połowie stycznia 2022 r. Gościem będzie specjalista terapii  uzależnień, pan Marek Łabudziński.

            Pomysłodawczyni przedsięwzięcia, szkolna pedagog uważa, że organizowane w szkole spotkania z Rodzicami, inne niż szkolna wywiadówka,  dają bezpieczną przestrzeń do porozmawiania o wzajemnych relacjach rodzic – dziecko, ważnych problemach, wypracowanych sposobach radzenia sobie z trudnościami,  które przynoszą oczekiwane efekty. Rodzice mają możliwość wymiany doświadczeń między sobą, zadawania pytań, które ich nurtują, a których często nie zadawali, gdyż do tej pory, nie mieli komu. Są one także, a może przede wszystkim, okazją do skrócenia dystansu między Rodzicami uczniów a Szkołą. Dają możliwość poznania szkolnych specjalistów pracujących z uczniami, którzy często są powiernikami problemów nastolatków. Warto ich posłuchać, może zaufać i chętniej współpracować w przyszłości. Otwartość Rodziców mówiących o trudnościach, z którymi się borykają, utwierdza w przekonaniu, że inicjatywa jest słuszna i należy ją kontynuować.

Tekst:  Beata Romanowska